ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 19 (MỞ RỘNG)

Sáng ngày 10/10/2014, Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 19 (mở rộng) trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, triển khai các văn bản của Trung ương và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và các nội dung theo chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. Đến dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận và đại diện các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

15/10/2014 09:08

Sáng ngày 10/10/2014, Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 19 (mở rộng) trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, triển khai các văn bản của Trung ương và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và các nội dung theo chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. Đến dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận vàđại diện các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Đặng Thúc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Đặng Thúc Kháng, thay mặt BCH Đảng bộ quán triệt các nội dung cơ bản, những điểm mới của Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 8/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty về đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị tiến hành thảo luận báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2014 và thống nhất đánh giá: Trong 9 tháng năm 2014, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung chỉ đạo, xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu; tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả SXKD của các đơn vị, đặc biệt tại các đơn vị hoạt động SXKD thua lỗ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm như dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Dự án nhà máy gang thép Lào Cai...Chính vì vậy, kết quả SXKD của Tổng công ty đã có những chuyển biến tích cực hơn, công ty mẹ đã có lợi nhuận, duy trì được việc làm, thu nhập và chế độ chính sách cho người lao động, đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ được quan tâm; các tổ chức đoàn thể quần chúng đã phối hợp thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, đồng thời phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của CNVC-LĐ để động viên, chia sẻ khó khăn, thống nhất trong ý chí, hành động, đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đ/c Hoàng Giang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW

phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong 9 tháng năm 2014, đánh giá cao các giải pháp trong thực hiện đề án tái cơ cấu, các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo, đưa ra các giải pháp để khắc phục khó khăn, hạn chế yếu kém khuyết điểm; hoàn thành đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, chú trọng đến mục tiêu tăng trưởng trong năm 2014, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là quan tâm đến đội ngũ cán bộ chiến lược; triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục tồn tại và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ.

Các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2014 cho 03 đảng viên trong đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thắng đại diện cho 03 đồng chí đảng viên phát biểu

Trần Thị Hoa - Đảng ủy Tổng công ty