Đại hội đồng cổ đông thường niên VNSTEEL 2024: CHỦ ĐỘNG TRƯỚC KHÓ KHĂN - LINH HOẠT TRONG ĐIỀU HÀNH

Sáng ngày 26/04/2024, tại trụ sở chính 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội có sự tham dự của 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 643.138.944 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,858% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.  

26/04/2024 15:19

Tham dự Đại hội, có ông Lê Quang Huy - Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp UBQLVNN, ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc SCIC; về phía Ban lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có sự tham gia của Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Ông Nghiêm Xuân Đa - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty; Tham dự Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện lãnh đạo Ban Đầu tư 4 SCIC; các ông/bà Thường trực Đảng uỷ; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Ủy viên HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty, lãnh đạo các ban giúp việc của ĐUT, các ban chuyên môn, nghiệp vụ; khách mời và các cổ đông của Tổng công ty.

IMG_9085 Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm thường niên VNSTEEL 2024

Năm 2023 tiếp tục là một năm vô cùng khó khăn đối với ngành thép thế giới nói chung và ngành thép Việt Nam nói riêng. Nhu cầu thị trường thấp cả trong nước và xuất khẩu, sức mua yếu, giá thép thành phẩm giảm mạnh là những nhân tố chính cản trở doanh nghiệp thép phục hồi trong năm 2023. Nhận định được những khó khăn trong năm 2023, VNSTEEL đã triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các đơn vị. Nhờ đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên tiếp tục có hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, tuy nhiên kết quả hợp nhất và các chỉ tiêu về sản lượng không đạt kế hoạch đã đề ra, cụ thể: Tổng doanh thu BCTC hợp nhất: 30.401 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm; Sản xuất 4,06 triệu tấn thép các loại, trong đó sản lượng phôi thép đạt 1,13 triệu tấn; Tiêu thụ thép thành phẩm 2,93 triệu tấn đạt 85% kế hoạch năm.  

IMG_9144 Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Từng bước chặn đà suy giảm, tăng cường năng lực sản xuất mới 

Thị trường thép trong năm 2024 đối mặt với những thuận lợi và thách thức đan xen. Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với những chỉ tiêu chính như sau: Phấn đấu sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm các loại đạt 3.135 nghìn tấn; Tổng doanh thu BCTC hợp nhất: 31.500 tỷ đồng 
Ban lãnh đạo VNSTEEL cũng cho biết, trước tình hình khó khăn, Tổng công ty sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường bám sát, cập nhật diễn biến thị trường chủ động nhận định tình hình, linh hoạt trong điều hành, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp trọng tâm đề ra; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024; tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống, đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, nâng cấp đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đơn vị… 

Trong phần phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc SCIC đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ CNV toàn hệ thống VNSTEEL trong năm 2023. Bên cạnh đó, ông Lê Thanh Tuấn cũng nhấn mạnh VNSTEEL cần tiếp tục bám sát thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên trong điều hành để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024.

IMG_9467 Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc SCIC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Ban Kiểm soát, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

IMG_9153
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

 IMG_9354 Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội cũng nhất trí bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đức Vinh Nam - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần RedstarCera. 

IMG_9445 Ông Nguyễn Đức Vinh Nam (Giữa) nhận hoa và lời chúc từ Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty và Ông Nghiêm Xuân Đa - Tổng Giám đốc Tổng công ty

Sau khi nghe thư ký Đại hội Tổng công ty trình bày toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản đại hội được thông qua Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. 

Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: 

IMG_9096

IMG_8913

IMG_9105

IMG_9328

 IMG_9379

IMG_9392

IMG_8943

IMG_8938

VNSTEEL News