ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP

Vào 8h30 ngày 25/5/2022 tại Hội trường Tầng 8, Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 láng Hạ, Q.Đống Đa,TP. Hà Nội Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

26/05/2022 10:44

Đại Hội lần này có sự tham gia của Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), đại diện của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, lãnh đạo Tổng công ty, các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, các đại diện vốn chính của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết và các Cổ đông của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/3/2022.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát và Kế toán trưởng trình bày về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022.

IMG_6468

Ông Phạm Công Thảo - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày về "Phương án phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê"

Sau khi nghe trình bày từ phía lãnh đạo Tổng công ty cũng như các phòng Ban chuyên môn liên quan, các cổ đông đã có những câu hỏi rất thực tế và nhận được câu trả lời từ phía lãnh đạo Tổng công ty, cụ thể: 

Cổ đông Lê Đăng Thọ với Mã cổ đông 2184 đã có câu hỏi liên quan đến việc phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê của Tổng công ty và được Ông Phạm Công Thảo – thành viên HĐQT trả lời:

“Theo đó, căn cứ theo quy định mới nhất tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thì việc phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê của Tổng công ty là thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Do vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho hoạch toán khoản chi phí này vào kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.”

IMG_6541

Ông Lê Đăng Thọ, Mã cổ đông: 2184 đặt câu hỏi liên quan đến việc phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê của Tổng công ty

Cổ đông đại diện Công ty CP quản lý quỹ Ngân hàng TMCP đại chúng Việt Nam với Mã cổ đông 5010 đã có 4 câu hỏi vô cùng trọng tâm liên quan đến các vấn đề thực tế của Tổng công ty trong thời điểm hiện tại và được Ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trả lời như sau:

1. Kế hoạch thoái vốn của SCIC tại Tổng công ty:

“Theo Đề án cổ phần hóa Tổng công ty, Nhà nước có kế hoạch thoái vốn Tổng công ty trước năm 2019, nhưng đến nay chưa thực hiện được do 03 nguyên nhân chính:

- Tổng công ty chưa hoàn thành quyết toán cổ phần hoá;

- Tổng công ty đang trong quá trình tái cơ cấu, trong đó đang xử lý 02 Dự án : Dự án TISCO 2 và VTM, mà Tổng công ty đóng vai trò là cổ đông lớn và đang tập trung xử lý 02 Dự án này.

- Đã có sự thay đổi về chủ trương của Chính phủ trong công tác thoái vốn, cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022.”

2. Kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại TISCO: “Hiện nay, Tổng công ty và các cơ quan chức năng đang xây dựng phương án và giải pháp xử lý Dự án TISCO 2 và Tái cơ cấu TISCO. Với nỗ lực xây dựng phương án duy trì hoạt động của TISCO đến khi nào không thực hiện được mới áp dụng phương án thoán vốn.”

3. Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch tài chính Tổng công ty năm 2022:

“Năm 2022, tình hình khó khăn hơn 2021 do:

- Chi phí sản xuất tăng, giá vật tư nguyên vật liệu đầu vào tăng trong khi giá bán đầu ra không tăng tương ứng.

- Tiêu thụ chậm, nhiều dự án không triển khai được, dẫn đến nhu cầu trong nước chậm.

- Tình trạng giãn đoạn chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu.

Thị trường khó khăn nhưng Tổng công ty sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm đề ra.”

4. Giải quyết đối với những khoản nợ khó đòi: “Tổng công ty có 08 khoản nợ khó đòi, là các khoản nợ đã tồn tại từ lâu và đã được Tổng công ty trích lập dự phòng đầy đủ.”

IMG_6535

Cổ đông với Mã cổ đông: 5010 đưa ra 04 câu hỏi tới các thành viên HĐQT Tổng công ty

Các câu hỏi trên đều được Ban lãnh đạo của Tổng công ty trả lời thẳng thắn và rõ ràng.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, Đại hội tiến hành thông báo miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nghiêm Xuân Đa – Phó Tổng Giám đốc SCIC (căn cứ theo điểm ii khoản 4 Điều 26 Điều lệ Tổng công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật doanh nghiệp) và tiến hành Ứng cử và Bầu cử cho vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty đối với Nhiệm kỳ năm 2021 – 2026. Các công tác Ứng cử, Bầu cử tiến hành trong không khí nghiêm túc, đúng quy định và công tác Kiểm phiếu được diễn ra minh bạch với sự hỗ trợ của bên thứ 3 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Qua đó, Tổng công ty đã lựa chọn được ứng viên xuất sắc cho vị trí thành viên HĐQT là Ông Lê Thanh Tuấn, sinh ngày 22 tháng 5 năm 1979, chức vụ hiện tại là Phó Tổng Giám đốc SCIC

IMG_6595

Các đại biểu tham dự Đại hội dơ lá phiếu đồng thuận

IMG_6512

Công tác bầu cử được diễn ra minh bạch trong không khí thoải mái

Sau khi nghe thư ký Đại hội Tổng công ty trình bày toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản đại hội được thông qua; Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.  

IMG_6584Thành viên HĐQT tặng hoa và chụp ảnh cùng Ông Nghiêm Xuân Đa - Nguyên thành viên HĐQT Tổng công ty

IMG_6579Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa, chụp ảnh cùng Ông Lê Thanh Tuấn - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Bình luận