Đại hội Đoàn Chi Đoàn cơ quan Tổng Công ty nhiệm kỳ 2014-2017

ngày 27/12/2014 vừa qua Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty long trọng tổ chức Đại hội Chi Đoàn Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2017.

30/12/2014 10:40

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Hướng dẫn số 21-HD/ĐTNT ngày 15/01/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam về việc Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2014-2017”, ngày 27/12/2014 vừa qua Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty long trọng tổ chức Đại hội Chi Đoàn Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2017.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, có sự tham gia của Đồng chí Vũ Bá Ổn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó TGĐ Tcty, Đồng chí Đào Xuân Kỷ - Chủ tịch Công Đoàn CQ Tcty, Đồng chí Phạm Thanh SơnBí thư Đoàn Tổng công ty Thép VN – CTCP và các đoàn viên thanh niên cơ quan Tổng Công ty.

Đại hội Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Duy Dũng – Bí thư Chi Đoàn CQ TCty

2. Đồng chí Bùi Huy Tuấn – Phó Bí thư Chi Đoàn CQ TCty

3. Đồng chí Phùng Vũ Anh – Ủy viên BCH Chi Đoàn CQ TCty

Ban Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí:

  1. Đồng chí Trần Trọng Mạnh
  2. Đồng chí Nguyễn Thảo Nguyên

Đại hội Chi Đoàn cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2014-2017, gồm những nội dung sau:

TT

Nội dung

Điều hành

1

Chào cờ (Quốc ca- Đoàn ca)

BTC đại hội

2

Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu

BTC đại hội

3

Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội.

BTC đại hội

4

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch

5

Công bố chương trình và Nội qui Đại hội

Đoàn chủ tịch

6

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2014, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2014-2017; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành

Đoàn chủ tịch

7

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết của Đại hội

Đoàn chủ tịch

8

Đại diện Đảng ủy Tcty phát biểu chỉ đạo

Cấp uỷ

9

Đại diện BTV Đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo

Đoàn cấp trên

10

Đại hội làm công tác nhân sự:

a. Nhân sự Ban Chấp hành Đoàn khoá mới:

b. Bầu Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch

11

Bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014-2017.

Ban kiểm phiếu

12

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết của Đại hội

Đoàn chủ tịch

13

Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành 2014-2017.

Ban kiểm phiếu

14

Ban Chấp hành mới ra mắt và phát biểu

Đoàn chủ tịch mời

15

Chia tay ủy viên Ban Chấp hành khoá cũ

Đoàn chủ tịch

16

Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Thư ký đại hội

17

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đoàn chủ tịch

18

Tổng kết, bế mạc Đại hội

Đoàn chủ tịch

19

Chào cờ (Quốc ca- Đoàn ca)

Đoàn chủ tịch

Đồng chí Vũ Bá Ổn –Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phạm Thanh Sơn – Bí thư Đoàn Tổng công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu uỷ viên Ban Chấp hành Chi Đoàn cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2017 bầu tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua và bầu 05 đồng chí có đủ các tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Chi Đoàn cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP Khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Phùng Vũ Anh – Văn phòng

Vương Lý Hợp – VP Công Đoàn

Trần Trọng Mạnh – Ban Kỹ thuật

Hoàng Quỳnh Ngọc – Ban KHTT

Nguyễn Thảo Nguyên – Văn phòng

Trong đó Ban Chấp hành Chi Đoàn cơ quan Tổng Công ty đã tiến hành bỏ phiếu thông qua đồng chí Phùng Vũ Anh là Bí thư Chi Đoàn và đồng chí Trần Trọng Mạnh – Phó là bí thư Chi Đoàn cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2017.

Đồng chí Vũ Bá Ổn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Thanh Sơn – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty lên tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành.

Đồng chí Phùng Vũ Anh đại diện Ban Chấp hành mới đọc lời hứa.

Chia tay cán bộ Đoàn khoá cũ

Sau 2h giờ làm việc khẩn trương, sôi nổi và với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội Chi Đoàn cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP ,nhiệm kỳ 2014 - 2017 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận sôi nổi Báo cáo kiểm điểm công tác Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp xây dựng cho bản phương hướng hoạt động của Đoàn công ty nhiệm 2014 - 2017. Đại hội đã được nghe những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Vũ Bá Ổn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và đồng chí Phạm Thanh Sơn – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Chi Đoàn cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2014 - 2017 gồm 05 đồng chí và giao cho Ban Chấp hành Chi Đoàn cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tổ chức, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những nội dung hoạt động mà Nghị quyết Đại hội vừa thông qua.

Với sức trẻ, năng động, sáng tạo, với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ đoàn viên thanh niên cơ quan Tổng công ty nguyện sẽ cố gắng phấn đấu, thực hiện thành công Nghị quyết của đại hội, đưa tinh thần Nghị quyết của đại hội tới toàn thể đoàn viên thanh niên. Tiếp tục đưa phong trào Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng công ty giữ vững danh hiệu thi đua Vững mạnh trong suốt nhiệm kỳ 2014 - 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty chúc mừng đại hội

Tính đến thời điểm hiện tại Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014-2017 và Hội nghị, Đại hội các cơ sở Đoàn thí điểm nhiệm kỳ đại hội. Đã có 23/25 cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội và Hội nghị thí điểm nhiệm kỳ Đại hội (còn 02 đơn vị là Chi Đoàn Công ty CP Thép Tân Thuận và Chi đoàn Trung tâm Hợp tác Lao động với Nước ngoài đang làm các thủ tục xin giải thể do Đoàn viên thanh niên đã trưởng thành hết, không còn đoàn viên sinh hoạt).