Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

27/08/2020 19:01

Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đến dự, về phía Đảng ủy Khối DNTW có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo cùng các đồng chí thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 5 của Đảng ủy Khối.

Về phía Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có đồng chí Lê Song Lai - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam

Cùng dự có đồng chí Võ Văn Yên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Nguyên lãnh đạo Tổng Công ty giai đoạn 2015-2020, các đồng chí là đại diện vốn chính của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết có tổ chức Đảng trực thuộc địa phương.

Đ/c Nghiêm Xuân Đa, Bí thư Đảng ủy Khóa II phát biểu khai mạc đại hội

Về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty và 143 đại biểu đại diện cho 857 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT khóa II trình bày báo cáo

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội do đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày, cho thấy: nhiệm kỳ qua Đảng bộ Tổng công ty đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối. Luôn coi trọng việc đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp thông qua việc ban hành và nâng cao chất lượng hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.Chính vì vậy, trong những năm qua mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, song tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo điều hành đồng bộ các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cả đội ngũ nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay sản xuất kinh doanh của Tổngcông ty đã có những chuyển biến tích cực, liên tục có hiệu quả, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng sản xuất thép cán và lợi nhuận luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Đ/c Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Tổng Công ty khóa II

Công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; công tác đầu tư phát triển; phòng,chống tham nhũng lãng phí luôn được chú trọng. Việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được giữ vững, nội bộ ổn định, đoàn kết.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, có nhiều đổi mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ, tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp từng bước được nâng lên. Vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngày càng được thể hiện rõ nét hơn. Các tổ chức chính trị, xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế như: Một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh như: Sản lượng phôi thép toàn hệ thống, doanh thu hợp nhất, nộp ngân sách Công ty mẹ, thu nhập bình quân của người lao động không đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty vẫn còn chậm tiến độ, chưa đạt kế hoạch; Dự án giai đoạn 2-Tisco và Dự án VTM đã được Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công tytập trung mọi nguồn lực đề ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tất cả những khó khăn,vướng mắc của 02 dự án vẫn chưa được giải quyết; Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản đang triển khai dở dang còn lúng túng, chưa đạt mục tiêu; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhóm B tại các côngty con đã được triển khai tích cực, tuy nhiên chưa có dự án nào được triển khai thực hiện. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị còn hạn chế, đôi khi còn mang tình hình thức; Nội dung kiểm tra, giám sát còn nghèo nàn, chưa bao trùm hết các mặt công tác lãnh đạo của cấp ủy; Vẫn còn có cán bộ, đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình phải thi hành kỷ luật; Chưa hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng viên theo Nghị quyết Đại hội đề ra; Việc đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tổng công ty đã được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp thuộc diện cơ cấu bầu vào chức danh Phó bí thư Đảng ủy cơ sở, nhưng do chưa đảm bảo về tiêu chuẩn và trình độ lý luận chính trị nên tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 chưa bầu được chức danh Phó Bí thư Đảng ủy.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty đề ra mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; Đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả; xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững”. Đảng bộ đã đề ra các mục tiêu cụ thể: Tổng sản lượng phôi thép toàn hệ thống: 9.810.000 tấn; Tổng sản lượng thép cán dài toàn hệ thống: 10.725.000 tấn; Tổng sản lượng thép cán dẹt toàn hệ thống: 1.775.000 tấn; Doanh thu hợp nhất: 88.000 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 1.520 tỷ đồng (trong đó, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ là 550 tỷ đồng); Nộp Ngân sách khối Công ty mẹ con: 1.940 tỷ đồng; Đảm bảo việc làm cho người lao động trong toàn hệ thống Tổng công ty với mức thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người/tháng trở lên. Đảng bộ Tổng công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong suốt nhiệm kỳ; Tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 60%; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; Kết nạp đảng viên trung bình năm: 25 đồng chí; Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức vững mạnh, toàn diện.

Đáng chú ý, Đại hội đã xác định nhiệm kỳ tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ toàn diện, có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; (2) Chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới; (3) Chỉ đạo cập nhật, hoàn thiện và tổ chức thức hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty gắn với chiến lược phát triển, tập trung mọi nguồn lực nhằm tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi là sản xuất thép, khả năng cạnh tranh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; (4) Chủ động kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty. Tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý vốn tại các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty; chỉ đạo áp dụng những thông lệ, nguyên tắc quản trị công ty tốt nhất đối với Tổng công ty và các đơn vị thành viên; (5) Chỉ đạo tiếp tục đề ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho Dự án Tisco-2 và Dự án VTM, tạo điều kiện cho Tổng công ty phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Tổng Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp khắc phục có hiệu quả những tồn tại hạn chế nêu trên, tạo bước phát triển vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Hoàng Giang yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị. Xác định đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; Chủ động nắm bắt tình hình và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trước những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty, đặc biệt là khi Tổng công ty tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty và thực hiện lộ trình thoái 100% vốn Nhà nước tại Tổng công ty, giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động, hiểu, chia sẻ và đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức của Tổng công ty. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tổng Công ty và các đơn vị trong toàn hệ thống. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng, cấp ủy đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ. Bảo đảm chỉ tiêu kết nạp đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên trẻ. Gắn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đổn Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát, Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi, có kết quả cụ thể. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bảo đảm thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Làm tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược phát triển, thường xuyên đánh giá, điều chỉnh kịp thời trong quá trình hội nhập. Thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư. Tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu các sản phẩm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về sản xuất kinh doanh, về tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp và công tác cán bộ. Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn, Ban điều hành Tổng Công ty và trong mỗi doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 05 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 08 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc và đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa II, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí; đồng chí Phạm Công Thảo - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Kiểm tra pháp chế Tổng công ty được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Đoàn Thị Hồng Nga - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW, Đ/c Lê Song Lai - Phó TGĐ SCIC, Chủ tịch HĐQT TCT và Thường trực Đảng ủy TCT tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nghiêm Xuân Đa

Cũng tại Đại hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức chia tay đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 không tiếp tục tái cử BCH Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 do yêu cầu công tác.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cũng tổ chức chia tay một số đồng chí do không còn đủ tuổi tái cử và một số đồng chí do cơ cấu nên không tiếp tục tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT và đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí thôi không tham gia BCH, BTV, UBKT Đảng ủy Tổng công ty khóa III