Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 26 - 27/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

27/08/2020 11:28

Dự Đại hội còn có đồng chí Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối. Về phía Đảng bộ Tổng công ty Thép, có đồng chí Đặng Thúc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các đồng chí trong HĐTV, Ban TGĐ, Văn phòng Đảng ủy và 149 đại biểu đại diện cho 870 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thép lần thứ I được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; thị trường thép thế giới diễn biến bất lợi cho sản xuất trong nước, tình trạng cung vượt cầu sản phẩm thép xây dựng thường xuyên diễn ra, thép giá rẻ nhập khẩu tăng mạnh; cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước ngày càng gay gắt. Trong điều kiện đó, Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các doanh nghiệp thành viên trong Tổng công ty có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I đề ra.

Do những khó khăn khách quan, chủ quan, nửa đầu nhiệm kỳ, Tổng công ty sản xuất kinh doanh thua lỗ, tuy nhiên Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ từ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng đến lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Qua đó, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty trong nhiệm kỳ đạt kết quả tốt, tổng doanh thu đạt 134.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 64 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt bình quân 1.400 tỷ đồng/năm.

Công tác tái cơ cấu được chú trọng thực hiện có hiệu quả theo đúng đề án được Chính phủ phê duyệt và là Tổng Công ty 91 đầu tiên thực hiện thành công việc cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Kết luận, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu Công ty mẹ, đây là yếu tố quyết định giúp Công ty mẹ - Tổng công ty vượt qua khó khăn từ đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ 02 năm liên tục (2012, 2013) với tổng số tiền trên 800 tỷ đồng, sang năm 2014 có lãi trên 84 tỷ đồng, 6 tháng năm 2015 lãi gần 100 tỷ đồng, đảm bảo việc làm thường xuyên và ổn định cho 16.000 người lao động, tốc độ tăng thu nhập trên 11,6%/năm trong giai đoạn 2010 - 2015.

Mặc dù còn khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với trách nhiệm của mình, 5 năm qua, Tổng công ty đã dành gần 100 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ Tổng công ty được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ được khẳng định và nâng cao. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác cán bộ và quản lý đảng viên được tăng cường; việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt một số kết quả tích cực. Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đã cơ bản đảm bảo nền nếp có chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Phương pháp công tác và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới; phát huy dân chủ, nội bộ thống nhất; vai trò của các tổ chức quần chúng được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên một bước quan trọng.

Với mục tiêu đoàn kết, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam phấn đấu đạt một số chỉ tiêu, trong đó tổng tài sản tăng trưởng bình quân 3%; tổng doanh thu ước đạt 124.800 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10%; sản lượng phôi thép đạt hơn 4,3 triệu tấn; thép xây dựng đạt hơn 4,1 triệu tấn; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 2.200 tỷ đồng. Về xây dựng tổ chức đảng, phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp được trên 60 đảng viên; xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Cờ cho Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015
Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Cờ cho Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Quá trình đổi mới và phát triển của Tổng công ty qua các năm đã khẳng định rõ vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng công ty, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển của Tổng công ty qua các giai đoạn.

Đồng chí cho rằng, trong thời gian tới, tình hình chính trị thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Sau 30 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ta được nâng cao. Kinh tế trong nước từng bước phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình đó đã đặt ra cho các doanh nghiệp trong Khối nói chung và Tổng công ty Thép Việt Nam nói riêng nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức bởi việc sản xuất thép trong nước có tốc độ tăng trưởng lớn hơn so với tiêu thụ; số lượng thép nhập khẩu nhiều do tiến trình hội nhập tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, đòi hỏi Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty phải đoàn kết, đồng lòng xây dựng Tổng công ty ổn định và phát triển giai đoạn 5 năm tới; nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng công ty phải tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cơ cấu, sắp xếp lại tổng thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện quản trị doanh nghiệp theo phương thức hiện đại cũng như chủ trương sử dụng các sản phẩm của nhau của doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội gắn với nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Ngoài ra, thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư; tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu các sản phẩm của Tổng công ty thép Việt Nam và chú trọng công tác thị trường. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Làm tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và công tác vận động quần chúng; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II. Chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ trong doanh nghiệp, để tổ chức đảng các cấp thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, gắn bó, lãnh đạo thúc đẩy đơn vị phát triển.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Cờ cho Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại Đại hội, Đảng bộ Tổng công ty đã tôn vinh và khen thưởng 2 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II.

Đại hội đã biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 31 đồng chí và bầu tại Đại hội là 29 đồng chí; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Tổng giám đốc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020.