Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW thành công tốt đẹp. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tiếp tục được Đại hội tín nhiệm cao bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong hai ngày 14-15/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã được tổ chức với sự tham gia của 296 Đại biểu. Đoàn đại biểu của Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam gồm 06 đồng chí, do đồng chí Nghiêm Xuân Đa-Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty làm trưởng đoàn. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Lãnh đạo một số địa phương đến dự, chỉ đạo và chung vui với Đại hội.

16/10/2015 16:14

Trong hai ngày 14-15/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã được tổ chức với sự tham gia của 296 Đại biểu. Đoàn đại biểu của Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam gồm 06 đồng chí, do đồng chí Nghiêm Xuân Đa-Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty làm trưởng đoàn. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Lãnh đạo một số địa phương đến dự, chỉ đạo và chung vui với Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các Đại biểu tham dự Đại hội

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP dự Đại hội

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2010 - 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội khẳng định: 5 năm qua, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối các doanh nghiệp Trung ương đã đảm bảo vai trò nòng cốt, then chốt của kinh tế nhà nước, là lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, dần phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá.

Hằng năm Khối doanh nghiệp Trung ương đóng góp gần 40% tổng thu ngân sách nhà nước, gần 30% GDP và đảm bảo việc làm đời sống ổn định cho trên 1,3 triệu người lao động. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối không chỉ tăng về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, vốn chủ sở hữu mà tổng tài sản cũng tăng trên 66% với hơn 5.700.000 nghìn tỉ đồng.

Cùng với quá trình đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình cổ phần hóa, các doanh nghiệp trong khối cũng luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội với hơn 11.600 tỷ đồng đầu tư cho các chương trình an sinh và phúc lợi xã hội trong 5 năm qua…

Công tác xây dựng Đảng cũng đã có bước đổi mới quan trọng về phương thức lãnh đạo; khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp…

Đại hội xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội xác định trong 5 năm tới là, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt trên 10%/năm; nộp ngân sách tăng bình quân trên 5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 8-10%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân trên 9%/năm; thu nhập của người lao động tăng bình quân trên 5%/năm; hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Khối ngân hàng: tổng tài sản tăng trên 10%/năm; tăng trường tín dụng từ 12%- 13%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng trên 5%/năm; tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại dưới 3%/năm. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 75% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, trong đó 15 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp thêm trên 5.000 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 46 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa II đã được bầu tái đắc cử giữ chức Bí thư, các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Trần Hữu Bình, Phạm Tấn Công được bầu tái đắc cử giữ chức Phó Bí thư.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tiếp tục được Đại hội tín nhiệm cao bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu bế mạc Đại hội

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường tin tưởng và mong muốn toàn Đảng bộ, với trên 8 vạn đảng viên và 1,3 triệu người lao động luôn đoàn kết, phấn đấu, vượt qua các khó khăn, thách thức, tận dụng các cơ hội mới để đưa các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối phát triển bền vững; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới./.

Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 27 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II trong thời kỳ mới./.