CTY CP TƯ VẤN LUYỆN KIM: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

22/10/2012 00:00

Công ty Tư vấn Và Thiết Kế Luyện Kim xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 11 năm 2012 như sau:

1.        Tổng số cổ phần đưa ra đấu giá: 193.375 cổ phần

2.        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3.        Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

4.        Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 20 người

5.        Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 112.800 cổ phần

6.        Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 20 người

7.        Khối lượng cổ phần đặt mua cao nhất: 50.000 cổ phần

8.        Khối lượng cổ phần đặt mua thấp nhất: 400 cổ phần

9.        Giá đặt mua cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần

10.     Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần

11.     Giá đấu thành công bình quân: 10.000 đồng/cổ phần

12.     Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 20 người

13.     Số lượng cổ phần đấu giá thành công: 112.800 cổ phần

14.     Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.128.000.000 đồng

15.     Số lượng cổ phần còn lại: 80.575 cổ phần

16.     Tổng giá trị cổ phần còn lại: 805.750.000 đồng

Số cổ phần chưa bán hết sẽ được xử lý bán đợt 2 theo quy định. Đề nghị các nhà đầu tư trúng giá đợt 1 sớm hoàn hành thủ tục nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản từ ngày 16/11/2012 đến 22/11/2012.

Tên tài khoản: CN TCTy Thép Việt Nam – CTCP – Công ty Tư Vấn Và Thiết kế Luyện Kim

Số tài khoản:   0 3 3 1 0 0 0 4 1 4 4 9 0

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Bến Thành.

Xin trân trọng thông báo.