CTY CP TƯ VẤN LUYỆN KIM: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

22/10/2012 00:00

1.     Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư Vấn Luyện Kim

2.     Địa chỉ: 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, TpHCM

3.     Ngành nghề kinh doanh:

-    Hoạt động kiến trúc và kỹ thuật có liên quan bao gồm:

·   Tư vấn đầu tư: Lập dự án đầu tư; thẩm tra dự án đầu tư.

·   Tư vấn xây dựng: Thiết kế CT xây dựng dân dụng và công nghiệp; lập dự toán, tổng dự toán công trình; thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán CT; giám sát thi công CT xây dựng và lắp đặt thiết bị;

·   Tư vấn đấu thầu: Lập kế hoạch đấu thầu; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm tra kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu

·   Quản lý dự án đầu tư.

-    Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán, chứng khoán).

-    Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác: Hoạt động thiết kế chuyên dụng; Phiên dịch, dịch thuật; tư vấn công nghệ; tư vấn thương mại; tư vấn về môi trường.

-    Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán, chứng khoán).

-    Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật: Chuyển giao công nghệ.

-    Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.

-    Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng bao gồm: Công trình đường sắt và đường bộ; công trình công ích; công trình kỹ thuật dân dụng khác; xây nhà các loại.

-    Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng.

-    Giáo dục nghề nghiệp.

-    Các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

4.     Vốn điều lệ:5.525.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Cổ phần phát hành lần đầu là:  552.500 cổ phần:

- Cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP 359.125 cổ phần chiếm 65% vốn điều lệ

- Cổ phần bán đấu giá công khai 193.375 cổ phần chiếm 35% vốn điều lệ

5.     Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá công khai: Công ty Tư Vấn và Thiết Kế Luyện Kim (Văn phòng)

Số 12 Võ Văn Kiệt (Phòng 109), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp Hồ Chí Minh.

6.     Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, đáp ứng các điều kiện theo quy định tại quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài do Hội đồng đấu giá bán cổ phần của Công ty Tư vấn và Thiết Kế Luyện Kim ban hành (tham khảo website www.vnsteel.vn) .

7.     Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

-    Loại cổ phần chào bán:            Cổ phần phổ thông

-    Giá khởi điểm:                        10.000 đồng/cổ phần

-    Mệnh giá:                              10.000 đồng/cổ phần

-    Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 193.375 cổ phần

-    Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư

·   Tối thiểu:                        100 cổ phần.

·   Tối đa:                           Toàn bộ số cổ phần chào bán.

-    Bước khối lượng:                     100 cổ phần

-    Bước giá:                               100 đồng

8.     Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và đóng tiền cọc:

Từ  08 giờ 30 ngày  05/11/2012 đến 16 giờ 00 ngày 12/11/2012

9.     Địa điểm công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, đóng tiền đặt cọc tại:

Văn phòng Công ty Tư Vấn Và Thiết Kế Luyện Kim

10.Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá vào thùng phiếu: Trước 16giờ00 ngày 14/11/2012

11.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 15/11/2012 tại văn phòng Công ty Tư Vấn Và Thiết Kế Luyện Kim

12.Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần:

Từ 08 giờ 00 ngày  16/11/2012 đến 16 giờ 00 ngày 22/11/2012