Công ty Vingal hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng 8

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công Ty Thép Việt Nam lần thứ nhất, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Cán bộ công nhân viên Công ty sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal đã ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong tháng 8/2010

22/10/2012 00:00

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công Ty Thép Việt Nam lần thứ nhất, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Cán bộ công nhân viên Công ty sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal đã ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong tháng 8/2010

Về sản lượng cán ống đạt  762,489 tấn, luỹ kế 4.459,911 tấn, đạt 74,33% so với kế hoạch năm 2010.

Về sản lượng mạ kẽm đạt 1.468,616 tấn, luỹ kế 10.479,945 tấn, đạt 104,80% so với kế hoạch năm.

Doanh thu đạt 16,735 tỷ đồng, luỹ kế 110,862 tỷ đồng đạt 92,39% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó thu nhập và việc làm của CBCNV được cải thiện và bảo đảm; các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho CNV được tổ chức đoàn thanh niên, Công đoàn quan tâm tạo không khí khấn khởi cho người lao động, an tâm trong lao động sản xuất.

 

(Nguyễn Duy Dụ)