Công ty Vingal đã vượt mức kế hoạch năm 2010

Tính đến hết tháng 11 năm 2010, Công ty đã sản xuất 6.519 tấn ống và 14.521 tấn sản lượng mạ, doanh thu đạt mức 158,411 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm 2010.

22/10/2012 00:00

Tính đến hết tháng 11 năm 2010, Công ty đã sản xuất 6.519 tấn ống và 14.521 tấn sản lượng mạ, doanh thu đạt mức 158,411 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm 2010.

Hưởng ứng đợt thi đua nước rút do Tổng Công ty Thép Việt Nam phát động, vừa qua, Công ty sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal đã phát động đợt thi đua nhằm hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. Công ty đã rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung thi đua đã đăng ký từ đầu năm để đề ra mục tiêu và biện pháp thi đua phù hợp, sát thực tế của đơn vị. Kết quả, tính đến hết tháng 11 năm 2010, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, sản xuất 6.519 tấn ống và 14.521 tấn sản lượng mạ, doanh thu đạt mức 158,411 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm 2010.

Đặc biệt trong tháng 11/2010, Công ty đã đưa bộ phận gia công kết cấu vào hoạt động và bước đầu đã ký hợp đồng xuất khẩu sang Hà Lan. Việc này không những phát huy được tiềm năng máy móc thiết bị sẵn có của Công ty, mà còn mở ra hướng đi mới và tạo hình ảnh quảng bá cho Công ty ở thị trường châu Âu.

 

(Nguyễn Duy Dụ)