Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL: Bảo vệ môi trường, tăng trưởng bền vững

Công ty TNHH MTV Thép miền Nam - VNSTEEL tiền thân là Nhà máy Thép Phú Mỹ, là một trong những đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được đầu tư với một dây chuyền khép kín sử dụng công nghệ/thiết bị hiện đại nhất hiện nay và được cung cấp bởi Tập đoàn Danieli – Italy. Ngoài công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ mà Thép miền Nam có được trong những năm gần đây còn đã nỗ rất chủ động trong Công ty đã xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường (BVMT).

28/09/2017 12:52

Công ty TNHH MTV Thép miền Nam - VNSTEEL tiền thân là Nhà máy Thép Phú Mỹ, là một trong những đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được đầu tư với một dây chuyền khép kín sử dụng công nghệ/thiết bị hiện đại nhất hiện nay và được cung cấp bởi Tập đoàn Danieli – Italy. Ngoài công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ mà Thép miền Nam có được trong những năm gần đây còn đã nỗ rất chủ động trong Công ty đã xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường (BVMT).

Hiện nay, công tác BVMT tại Thép miền Nam được thực hiện đúng quy định, trong đó, nguyên tắc đầu tiên của hệ thống BVMT tại SSCV và 3R (reused, reduce, recycle). Hệ thống hồ sơ BVMT và các văn bản pháp luật liên quan được lưu giữ đầy đủ. Duy trì thường xuyên việc kiểm tra,giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định ATVSLĐ (tối thiểu 1 tuần/lần).

Các biện pháp BVMT được đưa ra dựa trên việc khảo sát các công đoạn phát sinh chất thải và đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, có bảng tổng hợp các chất thải phát sinh và biện pháp thu gom, lưu giữ, chuyển giao xử lý. Công ty luôn tận dụng các vật dụng hiện có trong công ty để phục vụ công tác BVMT để tăng hiệu quả và giảm thiểu phát sinh chi phí và chất thải. Ví dụ như chất thải nguy hại được Công ty phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời trong kho chứa có mái che, dán nhãn CTNH và định kỳ chuyển giao cho các đơn vị chức năng xử lý.


Hình: Kho chứa rác thải nguy hại


Hình: Phân loại rác nguy hại và rác sinh hoạt


Hình: Kho chứa bụi lò luyện


Hình bên ngoài cửa kho chứa bụi lò luyện

Công ty cũng đã lập kế hoạch hành động giảm thiểu phát thải ra môi trường đến năm 2020. Trong đó quy định, hàng năm, khi lập kế hoạch SXKD phải đi đôi với việc lập kết hoạch BVMT (có thể tích hợp trong kế hoạch ATVSLĐ). Tiếp theo, tìm mọi biện pháp giảm lượng nước sử dụng và tăng việc tái sử dụng nước trong Công ty. Năm 2016 đã cải tạo được khu vực hố làm nguội xỉ bằng cách tái sử dụng hoàn toàn lượng nước sau khi chảy qua xỉ nóng; kế hoạch trong năm 2017 sẽ tái sử dụng một phần nước mưa sau xử lý của trạm xử lý nước mưa bãi liệu cho việc tưới đường và tưới cây trong khuông viên công ty).

Hình: Vệ sinh công nghiệp được cải thiện, ống nước chỉ cần sử dụng ống mạ kẽm thông dụng

Tiếp theo là những giải pháp làm giảm thiểu đến mức thấp nhất lượng khói bụi phát sinh trong quá trình nạp liệu cho lò điện. Duy trì hiệu quả hoạt động của các hệ thống bảo vệ môi trường, định kỳ 6 tháng/lần lấy mẩu kiểm tra các thông số chất thải của các hệ thống xử lý môi trườngCông tác huấn luyện, tuyên truyền nâng cao ý thức cho toàn thể CBCNV trong công ty hướng đến một đơn vị phát triển bền vững, giảm phát thải đến mức thấp nhất là mục tiêu luôn được nhắm tới.

Trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện những giải pháp BVMT, Công ty TNHH MTV Thép miền Nam – VNSTEEL cũng gặp phải một số vướng mắc khi áp dụng các văn bản pháp quy liên quan đến khí, bụi, nước thải, chất thải rắn (nguy hại và thông thường). Cụ thể là đối với việc áp dụng QCVN 51/2013 quy định khí thải cho ngành thép. Hiện tại chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện quan trắc những chỉ số nào của khí thải tại ống khói nhà máy luyện thép lò hồ quang điện, nên hầu hết các nhà máy luyện thép chưa triển khai thực hiện. Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh ủy và UBND đã có các văn bản (1022-CV/TU ngày 22/7/2016; 6263/UBND-VP ngày 09/8/2016 và 6730/UBND-VP ngày 19/8/2016) chỉ đạo và yêu cầu Sở TNMT và các Ban ngành triển khai thực hiện Nghị định mà không chờ Thông tư hướng dẫn. Ngày 08/9/2016, Sở TNMT đã mời các đơn vị sản xuất luyện thép trong tỉnh để thông báo triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động khí thải tại ống khói các nhà máy luyện thép, áp dụng Phương pháp tính toán theo QCVN 51/2013 với 9 thông số đo là: Lưu lượng khí thải, bụi, NO2, NO, SO2, CO, CO2, O2 và độ khói.

Theo nguyên lý của Hệ thống hút bụi lò hồ quang điện, khí thải qua ống khói bao gồm phần khí thải hút trực tiếp từ lò EAF qua hệ thống làm nguội bằng nước/không khí và khí thải hút gián tiếp từ chụp hút trên nóc nhà xưởng, toàn bộ lượng khí thải này phải được kiểm soát nhiệt độ (nếu nhiệt độ cao hơn mức cho phép thì phải hòa thêm không khí tự nhiên) trước khi vào buồng túi lọc. Vì vậy, lượng oxy trong khí thải tại ống khói gần bằng với hàm lượng oxy trong không khí tự nhiên, dẫn đến hệ số oxy vượt sẽ rất lớn. Đây là một thực tế mà Thép miền Nam đang gặp khó vì quy định không phù hợp với thực tế sản xuất.

Hiện nay, Thép miền Nam đang thực hiện lộ trình tiếp theo trong công tác BVMT năm 2017. Theo đó, có 5 nhiệm vụ chính gồm: Cải tạo hệ thống hút bụi lò điện; Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải lò điện; Tái sử dụng nước sau xử lý bãi phế liệu (tưới cây, rửa đường, phun nước làm ẩm mặt đường chống phát tán bụi); Tái sử dụng nước sau xử lý bãi phế liệu (tưới cây, rửa đường, phun nước làm ẩm mặt đường chống phát tán bụi); Huấn luyện, tuyên truyền nâng cáo ý thức BVMT cho toàn thể CBCNV trong Công ty; Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý ATVSLĐ –MT.