Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL: Nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất thép xây dựng thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, tháng 8/2012, Công ty CP Thép Nhà Bè - VSTEEL triển khai, thực hiện dự án “Di dời toàn bộ xưởng cán về KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú - Đồng Nai”. Đến tháng 4 năm 2013, dây chuyền đã đi vào hoạt động ổn định.

23/09/2017 15:46

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất thép xây dựng thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, tháng 8/2012, Công ty CP Thép Nhà Bè - VSTEEL triển khai, thực hiện dự án “Di dời toàn bộ xưởng cán về KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú - Đồng Nai”. Đến tháng 4 năm 2013, dây chuyền đã đi vào hoạt động ổn định.

Sản xuất thép cán nên điều kiện làm việc của công nhân Thép Nhà Bè hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều yếu tố: Nhiệt độ cao, độc hại, nguy hiểm, cường độ làm việc nặng nhọc; nguy cơ xảy ra tai nạn lao động cao, môi trường làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường với phương châm “Phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với công tác đảm bảo ATLĐ, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường”, Công ty đã đề ra các biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo ATLĐ và bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xử lý các chất thải: Chuyên nghiệp hóa

Về nước mưa, Công ty đã hoàn thiện việc tách riêng hệ thống thu gom nước thải và thoát nước mưa. Nước mưa được thoát vào các tuyến cống chạy dọc hai bên đường nội bộ và được đấu nối vào hệ thống cống thoát nước của Khu công nghiệp. Với nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của CBCNV như tắm giặt và vệ sinh, nước thải của bếp ăn tập thể, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH phát triển Công nghệ và Môi trường Á Đông xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 15 m3/ngày để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt của công ty sau khi đã xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B, được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thài tập trung của Khu công nghiệp. Riêng nước thải trong sản xuất, quá trình sản xuất dùng nước để làm mát thiết bị. Nước làm mát thiết bị được dẫn về bể lắng, sau đó bơm lên tháp giải nhiệt để làm nguội và sử dụng tuần hoàn nên không thải ra môi trường.

Phức tạp hơn là xử lý khí thải. Khí thải phát sinh tại Công ty từ hai nguồn: Từ các phương tiện vận chuyển và từ các hoạt động sản xuất. Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào Công ty sẽ có phát sinh khí thải do quá trình đốt nhiên liệu của động cơ của các phương tiện vận tải. Các nhân tố ô nhiễm chính là SO2, NO2, CO, bụi. Tuy nhiên, lượng khí thải này không thường xuyên, phân bố không đều và rất khó thu gom trong công tác xử lý. Còn lượng khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất do Công ty có sử dụng lò nung phôi thép với công suất 40 tấn/giờ với thiết bị và công nghệ hiện đại của Đài Loan, sản xuất năm 2012, sử dụng nhiên liệu là khí gas thiên nhiên. Với việc sử dụng nhiên liệu để nung phôi thép là khí gas thiên nhiên, nên khí thải của lò nung không gây ô nhiễm môi trường.

Các biện pháp xử lý bụi mà Công ty áp dụng lâu nay là:

+ Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình công nghệ, quy trình vận hành thiết bị nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường.

+ Thường xuyên vệ sinh mặt bằng nhà xưởng và thu gom các loại tạp chất nhẹ, phụ phẩm rơi vãi như bụi, vảy cán để hạn chế tối đa bụi phát tán vào không khí.

+ Đường nội bộ, sân bãi tập kết nguyên liệu được đổ bê tông và thường xuyên được quét dọn, phun nước để hạn chế bụi do các phương tiện vận chuyển gây ra. Trồng thêm cây xanh và thảm cỏ để tạo cảnh quan môi trường.

+ Kết quả đo và phân tích mẫu không khí, vi khí hậu và tiếng ồn do Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai thực hiện đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp, tiếng ồn và tiêu chuẩn vệ sinh lao động.

Đối với công tác xử lý chất thải rắn, Thép Nhà Bè chú trọng phân loại và tùy theo loại để xử lý khác nhau. Loại rác thải không gây ảnh hưởng đến môi trường là rác thải sinh hoạt và các chất thải công nghiệp không nguy hại. Rác thải sinh hoạt là rác thải phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày của CBCNV, rác thải của nhà ăn tập thể và một lượng nhỏ rác thải từ các hoạt động văn phòng như giấy, bao bì,… Khối lượng phát sinh khoảng 1.500 kg/tháng được thu gom vào các thùng composit dung tích 100L được đặt tại các vị trí trong khuôn viên Công ty; hàng ngày được thu gom tập trung về kho chứa rác sinh hoạt của Công ty và định kỳ mỗi tuần 2 lần được đơn vị có chức năng là Hợp tác xã Hồng Hà đến thu gom, vận chuyển và xử lý. Đối với chất thải công nghiệp không nguy hại, do đặc thù của ngành sản xuất thép nên Công ty có phát sinh vảy thép là vảy oxít sắt trong quá trình nung phôi và cán thép với khối lượng khoảng 50.000 kg/tháng. Công ty đã bố trí kho chứa vảy thép riêng và ký hợp đồng với Công ty Vương Anh để thu gom,vận chuyển và xử lý.

Riêng đối với chất thải nguy hại thì cần một cơ chế xử lý riêng. Chất thải nguy hại phát sinh gồm: Giẻ lau bao tay dính dầu mỡ; bóng đèn huỳnh quang thải; cặn dầu thải; bao bì thải,… với khối lượng đăng ký phát sinh là 3.432 kg/năm. Công ty đã được Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cấp Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Bên cạnh đó, Công ty bố trí kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 40m2, nền được đổ bê tông và có mái che bằng tôn, xây tường bao và vách ngăn kín, đảm bảo không để thất thoát các loại chất thải ra ngoài môi trường, đồng thời tránh nước mưa nhiễm vào chất thải. Thực hiện phân loại chất thải nguy hại, có dấu hiệu cảnh báo, thực hiện dán nhãn chất thải nguy hại; sử dụng chứng từ chất thải nguy hại; lập báo cáo về tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại theo quy định. Công ty hợp đồng với đơn vị chức năng là Công ty TNHH Đại Lam Sơn và Công ty TNHH Hà Lộc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Ngooài ra, Thép Nhà Bè còn thực hiện song song các hoạt động bảo vệ môi trường khác như: quan trắc môi trường khí thải, nước thải sinh hoạt sau xử lý 3 tháng 1 lần theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt. Kết quả phân tích mẫu không khí tại các vị trí đo đạc và mẫu nước thải đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp và nước thải sau xử lý. Công ty cũng thường xuyên duy trì hoạt động của mạng lưới ATVSV ở các tổ sản xuất, tổ chức họp hàng tháng. Nâng mức phụ cấp hàng tháng cho ATVSV lên 300.000 đ/người. Đội ngũ ATVSV hoạt động có hiệu quả. Công tác đảm bảo ATLĐ, vệ sinh mặt bằng, bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn. Tổ chức cho đội ngũ ATVSV đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác ATLĐ và bảo vệ môi trường với một số đơn vị sản xuất thép ở phía Bắc.

Đặc biệt, mới đây, Công ty đầu tư, cải tạo, lắp đặt cụm máy cán thô của PX cán. Trước đây máy cán thô gồm 1 giá cán 3 trục, lót cổ trục bằng bạc ba ke lit, máy chạy gây tiếng ồn nhiều. Tháng 9/2016, Công ty đã đầu tư, cải tạo, lắp đặt cụm máy cán thô hàng dọc với 6 giá cán chạy bằng vòng bi. Với việc đầu tư, cải tạo, lắp đặt cụm máy cán thô mới đã nâng cao năng suất lao động, giảm đáng kể bụi kim loại và tiếng ồn tại khu vực này, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Không ngừng nâng cao tuyên truyền, giáo dục

Thép Nhà Bè thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của Pháp luật về BVMT đến toàn thể CBCNV Công ty. Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - PCCN” năm 2015 và 2016, Công ty đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về An toàn lao động - An toàn vệ sinh thực phẩm - Bảo vệ môi trường. Hội nghị đã đạt kết quả tốt. Sau hội nghị các đơn vị đã tổ chức thực hiện các nội dung, kiến nghị của hội nghị, đảm bảo ATLĐ và bảo vệ môi trường. Cũng nhân dịp này, Công ty đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATLĐ và bảo vệ môi trường trong năm 2015 (1 tập thể, 6 cá nhân) với số tiền là 25 triệu đồng.

Có thể nói, Thép Nhà Bè nhận được sự đánh giá rất tích cực của các cơ quan Nhà nước về công tác BVMT. Tháng 10/2015 đoàn kiểm tra của Tổng cục Môi trường, tháng 10/2016 đoàn kiểm tra của Sở TNMT tỉnh Đồng Nai đã đến kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Công ty. Qua kiểm tra, đoàn nhận xét, đánh giá Công ty có đầy đủ các hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường; Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các quy định trong công tác bảo vệ môi trường.

Trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ môi trường trong ngành Thép đã trở thành một trong những yêu cầu, một nhiệm vụ quan trong không kém nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với sự biến chuyển trong nhận thức của tập thể người lao động, cộng với sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường của Ban lãnh đạo Công ty, điều kiện làm việc cho người lao động ở Thép Nhà Bè ngày càng được cải thiện, mặt bằng làm việc được vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp nơi làm việc ngăn nắp gọn gàng. Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường sẽ cải thiện môi trường làm việc và sức khỏe cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm, thoải mái trong công việc, nhờ đó, năng suất lao động được nâng cao, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ được toàn tâm toàn ý thực hiện