Công trình “Mái che thép di động”

 Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam lần thứ I, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Miền Trung triển khai thực hiện công trình “Mái che thép di động” tại Kho Nha Trang và một số kho trung chuyển khác để bảo quản thép thay thế bạt nhựa.

22/10/2012 00:00

 Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam lần thứ I, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Miền Trung triển khai thực hiện công trình “Mái che thép di động” tại Kho Nha Trang và một số kho trung chuyển khác để bảo quản thép thay thế bạt nhựa.

Thiết bị “Mái che thép di động” là giải pháp bảo quản thép ngoài trời- có khung bằng thép ống và mái phủ bằng tole mạ màu có hiệu quả cao cả về mặt chi phí vàgiảm ô nhiểm môi trường.

Người đăng tin: Hà Văn Án