Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức tập huấn Luật Phòng cháy chữa cháy

Ngày 09/09/2017, Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ, phổ biến Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội Phòng cháy chữa cháy tại chỗ cơ quan Tổng công ty.

12/09/2017 11:13

Thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực ngày 01/7/2014; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy năm 2017 của Tổng công ty.

Ngày 09/09/2017, Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ, phổ biến Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội Phòng cháy chữa cháy tại chỗ cơ quan Tổng công ty nhằm để các đội viên đội Phòng cháy chữa cháy nắm được các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác Phòng cháy chữa cháy, nắm vững kỹ thuật phòng cháy cơ bản; tính năng tác dụng của các dụng cụ phương tiện PCCC, biết tổ chức và giải quyết có hiệu quả các tình huống xảy ra cháy từ ban đầu và thực hiện diễn tập phương án chữa cháy tại cơ quan Tổng công ty.

Buổi tập huấn đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Thượng úy Phạm Mạnh Tuấn, Cán bộ huấn luyện tuyên truyền của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Đồng chí Thượng sỹ Đỗ Hoàng Long, Cán bộ KT ATPC&CC Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đến dự và trực tiếp truyền đạt các kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho toàn thể 33 đồng chí đội Phòng cháy chữa cháy cơ quan Tổng công ty cùng đại diện các đơn vị thuê văn phòng tại Tổng công ty.

Chương trình buổi tập huấn Phòng cháy chữa cháy đã diễn ra tốt đẹp với những nội dung như sau:

+ Phổ biến kiến thức PCCC;

+ Thông báo tình hình cháy nổ trong và ngoài nước, dẫn chứng một số vụ cháy điển hình và nguyên nhân gây cháy.

+ Các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC;

+ Một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn PCCC;

+ Tính năng, tác dụng cách sử dụng bình chữa cháy CO2; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước;

+ Thực tập phương án chữa cháy và giải quyết tình huống xảy ra cháy;

+ Tổ chức kiểm tra trắc nghiệm lý thuyết và thực hành.

+ Kết hợp với đội PCCC số 2 – Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội diễn tập Phương án chữa cháy tại cơ quan Tổng công ty;

Buổi tập huấn đã kết thúc tốt đẹp và đem lại nhiều kiến thưc bổ ích cho các thành viên tham dự.

Đồng chí Thượng úy Phạm Mạnh Tuấn trực tiếp truyền đạt kiến thức về PCCC cho Đội phòng cháy chữa cháy Cơ quan Tổng công ty
Toàn cảnh buổi Tập huấn kiến thức về PCCC
Thực hành phương pháp chữa cháy bằng cách sử dụng bình xịt khí CO2
Diễn tập phương án chữa cháy tại Cơ quan Tổng công ty