Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức tập huấn Luật Phòng cháy chữa cháy

Thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy ban hành ngày 04/10/2001, Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy” và kế hoạch Phòng cháy chữa cháy năm 2014 của Tổng công ty. Ngày 01/11/2014, Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức tập huấn Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội Phòng cháy chữa cháy tại chỗ cơ quan Tổng công ty

03/11/2014 17:23

Thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy ban hành ngày 04/10/2001, Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy” và kế hoạch Phòng cháy chữa cháy năm 2014 của Tổng công ty.

Ngày 01/11/2014, Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức tập huấn Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội Phòng cháy chữa cháy tại chỗ cơ quan Tổng công ty nhằm để các đội viên đội Phòng cháy chữa cháy nắm được các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác Phòng cháy chữa cháy, nắm vững kỹ thuật phòng cháy cơ bản; tính năng tác dụng của các dụng cụ phương tiện PCCC, biết tổ chức và giải quyết có hiệu quả các tình huống xảy ra cháy từ ban đầu và thực hiện diễn tập phương án chữa cháy tại cơ quan Tổng công ty.

Đến dự buổi tập huấn Luật Phòng cháy chữa cháy có sự tham dự của các đồng chí Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, Sở Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội:

- Đồng chí Thượng uý – Nguyễn Xuân Linh, Giảng viên Trường Đại học PCCC

- Đồng chí Thượng uý Hàn Thị Ngọc Quý, Cán bộ KT ATPC&CC Phòng Cảnh sát PCCC số 2

Và toàn thể 22 đồng chí đội Phòng cháy chữa cháy cơ quan Tổng công ty.

Chương trình buổi tập huấn Phòng cháy chữa cháy đã diễn ra tốt đẹp với những nội dung như sau:

- Phổ biến kiến thức PCCC

+ Thông báo tình hình cháy nổ trong và ngoài nước, dẫn chứng một số vụ cháy điển hình và nguyên nhân gây cháy.

+ Các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC;

+ Một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn PCCC;

+ Tính năng, tác dụng cách sử dụng bình chữa cháy CO2; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước;

- Hướng dẫn thực hành

+ Thực tập phương án chữa cháy và giải quyết tình huống xảy ra cháy;

+ Tổ chức kiểm tra trắc nghiệm lý thuyết và thực hành.

- Diễn tập Phương án chữa cháy tại cơ quan Tổng công ty kết hợp với đội PCCC số 2 – Sở Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

Đồng chí Thượng uý – Nguyễn Xuân Linh, Giảng viên Trường Đại học PCCC, phổ biến kiến thức PCCC

Các đồng chí đội Phòng cháy chữa cháy cơ quan Tổng công ty thực hành PCCC