Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức tập huấn diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020

Thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi, bổ sung ban hành ngày 22/11/2013, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và kế hoạch Phòng cháy cứu nạn cứu hộ năm 2020 của Tổng công ty.

23/11/2020 16:13

Thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi, bổ sung ban hành ngày 22/11/2013, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và kế hoạch Phòng cháy cứu nạn cứu hộ năm 2020 của Tổng công ty.

Ngày 21/11/2020, Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức tập huấn Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội Phòng cháy chữa cháy tại chỗ cơ quan Tổng công ty nhằm để các đội viên đội Phòng cháy chữa cháy nắm được các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác Phòng cháy chữa cháy, nắm vững kỹ thuật phòng cháy cơ bản; tính năng tác dụng của các dụng cụ phương tiện PCCC, biết tổ chức và giải quyết có hiệu quả các tình huống xảy ra cháy từ ban đầu và thực hiện diễn tập phương án chữa cháy tại cơ quan Tổng công ty.

Nội dung của lớp huấn luyện là giúp các học viện nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy và mối nguy hại do cháy nổ gây ra.

Ngoài phần học lý thuyết, khoá học còn có phần thực hành giả định vụ cháy ở toà nhà 91 Láng Hạ, nơi đang diễn ra một hội nghị. Các học viên được hướng dẫn cách xử lí các tình huống và hướng dẫn mọi người thoát hiểm an toàn ra khỏi toà nhà.

Chương trình buổi tập huấn diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã diễn ra tốt đẹp với những nội dung như sau:

- Phổ biến kiến thức PCCC

+ Thông báo tình hình cháy nổ trong và ngoài nước, dẫn chứng một số vụ cháy điển hình và nguyên nhân gây cháy.

+ Các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC;

+ Một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn PCCC;

+ Tính năng, tác dụng cách sử dụng bình chữa cháy CO2; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước;

- Hướng dẫn thực hành

+ Thực tập phương án chữa cháy và giải quyết tình huống xảy ra cháy;

+ Tổ chức kiểm tra trắc nghiệm lý thuyết và thực hành.

Đội phòng cháy chữa cháy của Cơ quan Tổng công ty gồm 27 đội viên, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại cơ quan Tổng công ty khi có cháy và tham gia chữa cháy trên địa bàn nơi đóng trụ sở khi có yêu cầu.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi diễn tập: