Chuyển giao vốn Nhà nước tại VINATRANS sang VNSTEEL quản lý

Ngày 30/11/2010 tại trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (VINATRANS) từ Bộ Công thương sang Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) quản lý. Theo biên bản chuyển giao, giá trị vốn đầu tư của nhà nước tại VINATRANS chuyển giao về VNSTEEL quản lý là 243.193.000.000 đồng tương đương 24.319.300 cổ phần

22/10/2012 00:00

Ngày 30/11/2010 tại trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (VINATRANS) từ Bộ Công thương sang Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) quản lý. Theo biên bản chuyển giao, giá trị vốn đầu tư của nhà nước tại VINATRANS chuyển giao về VNSTEEL quản lý là 243.193.000.000đồng tương đương 24.319.300 cổ phần

VINATRANS hiện là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hóa của Việt Nam, có bề dày kinh nghiệm hoạt động từ năm 1975. Thế mạnh của công ty là dịch vụ vận tải hàng không và gom hàng lẻ đóng container trung chuyển đi các cảng trên thế giới.

Việc chuyển giao được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 5965/QĐ – BCT ngày 12/11/2010 của Bộ Công Thương trên tinh thần thực hiện quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhằm mở rộng và phát triển bền vững các doanh nghiệp.

Lễ ký đã thành công tốt đẹp dưới sự chứng kiến của Vụ đổi mới Doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ, Vụ tổ chức, Vụ Tài chính Bộ công thương, Vụ Kế hoạch Bộ Công thương, Cục tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính.

(Phùng Vũ Anh)