Chi nhánh TP.HCM hoàn thành KH tiêu thụ năm 2010 trước 2 tháng

Tính đến thời điểm này, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CN TP.HCM) đã tiêu thụ 125.495 tấn thép, chính thức hoàn thành kế hoạch tiêu thụ của Tổng Công ty thép Việt Nam giao trong năm 2010, tăng 20,6 % so với cùng kỳ năm 2009.

22/10/2012 00:00

Tính đến thời điểm này, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CN TP.HCM) đã tiêu thụ 125.495 tấn thép, chính thức hoàn thành kế hoạch tiêu thụ của Tổng Công ty thép Việt Nam giao trong năm 2010, tăng 20,6 % so với cùng kỳ năm 2009.

CN TP.HCM của Tổng công ty thép Việt Nam được thành lập năm 2007 để bổ sung thêm kênh phân phối trực tiếp của Tổng công ty ở khu vực Tp.HCM và các tỉnh thành lân cận. Tuy là một đơn vị mới được thành lập, phải tập trung xây dựng mọi thứ từ đầu cả về nhân sự, cơ sở vật chất và thị trường nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV chi nhánh cùng sự năng động, tổ chức chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng đắn của Ban lãnh đạo, đến nay Chi nhánh đã đạt được sự thành công nhất định.

Tính đến thời điểm này, chi nhánh TP.HCM đã tiêu thụ 125.495 tấn thép, chính thức hoàn thành kế hoạch tiêu thụ của Tổng Công ty thép Việt Nam giao trong năm 2010, tăng 20,6 % so với cùng kỳ năm 2009. Tháng 10 này Chi nhánh đề ra mục tiêu đạt khoảng 14.000 tấn để hoàn thành kế hoạch tiêu thụ 130.000 tấn.

Nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tiêu thụ, kế hoạch lợi nhuận chung của Tổng Công ty, duy trì và tăng thị phần sản phẩm thép của TCTY Thép Việt Nam, trong hai tháng còn lại của năm cũng là mùa tiêu thụ cao điểm, toàn thể cán bộ CNV chi nhánh TP.HCM cố gắng phấn đấu đạt tổng tiêu thụ cả năm 2010 là 155.000 tấn, tăng 34,8% so với mức tiêu thụ năm 2009, lợi nhuận trước thuế đạt 1,7 tỷ đồng.

 

                                                                             (Đào Đình Đông)