Chi bộ Ban Kỹ thuật Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức kết nạp đảng viên mới

Ngày 19 tháng 2 năm 2020, Chi bộ Ban Kỹ thuật Tổng công ty đã tổ chức kết nạp cho quần chúng Đào Quang Anh - Chuyên viên Ban Kỹ thuật vào Đảng Cộng sản Việt Nam

20/02/2020 16:53

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Ban Kỹ thuật Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tổng công ty) đã làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên, đồng thời phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam; Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng Đào Quang Anh; Thực hiện Quyết định số 696-QĐ/ĐUT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Đảng ủy Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP, sáng ngày 19 tháng 2 năm 2020, Chi bộ Ban Kỹ thuật Tổng công ty đã tổ chức kết nạp cho quần chúng Đào Quang Anh - Chuyên viên Ban Kỹ thuật vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến dự Lễ kết nạp có đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của đồng chí Đinh Quốc Thái - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty; các đồng chí cán bộ ban tham mưu công tác đảng cho Đảng ủy Tổng công ty cùng các đảng viên trong Chi bộ Ban Kỹ thuật.

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.Thay mặt Chi bộ, đồng chí Ngô Sỹ Hiếu - Bí thư Chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền cho quần chúng Đào Quang Anh, đồng thời chỉ đạo, căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã phát biểu chỉ đạo và yêu cầu đồng chí Đào Quang Anh cần thực hiện đúng các nhiệm vụ của người đảng viên, trau dồi phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, liên tục phấn đấu và học hỏi kinh nghiệm của các đảng viên đi trước, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Sự kiện kết nạp đảng viên của Chi bộ Ban Kỹ thuật đã góp phần làm cho lực lượng đảng viên của Chi bộ thêm hùng hậu cả về số lượng, chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đồng chí Ngô Sỹ Hiếu - Bí thư Chi bộ đọc Quyết định kết nạp.

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty trao Quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Đào Quang Anh.

Đồng chí Đào Quang Anh đọc lời tuyên thệ.

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ kết nạp đảng viên mới.