Bộ Công Thương tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nan năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Ngày 7/4/2016, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Bộ Công Thương đã tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng - Trưởng ban Hoàng Quốc Vượng.

08/04/2016 13:49

Ngày 7/4/2016, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Bộ Công Thương đã tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng - Trưởng ban Hoàng Quốc Vượng.

Đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ, một số Sở Công Thương và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn đã tham luận tại Hội nghị nhằm xây dựng kế hoạch PCTT, hạn chế tối đa những rủi ro, tổn thất do thiên tai gây ra.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương cho biết, năm 2015, thiên tai tuy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về kinh tế (thiệt hại do hư hỏng tài sản, do phải dừng sản xuất; chi phí khắc phục hậu quả…) cho ngành Công Thương, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.720 tỷ đồng, trong đó, Một số Tập đoàn, Tổng công ty đã quan tâm đầu tư các trang thiết bị PCTT&TKCN, bảo đảm được triển khai nhanh, hiệu quả cao. Công tác phối hợp giữa các đơn vị với chính quyền địa phương và với các cơ quan/đơn vị có liên quan ngày càng chặt chẽ và đi vào nề nếp.

Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão VNSTEEL đã chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị trong hệ thống chú trọng thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN, qua đó toàn hệ thống đã không có thiệt hại gì về tài sản, tình hình mưa lũ trong năm không làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

* Tham mưu chỉ đạo, điều hành

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) của VNSTEEL đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ, triển khai các Công điện, Công văn cảnh báo và tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của mưa, lũ đảm bảo cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên toàn hệ thống đạt hiệu quả cao.

- Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh:

+ Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các năm và kế hoạch công tác cho các năm tiếp theo.

+ Kiện toàn Ban chỉ đạo PCLB&TKCN, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt, bão, thiên tai tại các đơn vị.

+ Rà soát, kiểm tra hiện trạng các công trình phục vụ cho sản xuất, chủ động khắc phục, sửa chữa các vị trí xung yếu, xuống cấp.

+ Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong trường hợp gặp sự cố xảy ra do thiên tai.

+ Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước; che chắn thiết bị, sản phẩm,... không để hư hỏng thiết bị, vật tư ảnh hưởng đến sản xuất.

+ Kiểm tra đường dây cung cấp điện, hệ thống chống sét, thông tin liên lạc, thiết bị phòng nổ, hệ thống máy phát điện dự phòng; Kiểm tra kho chứa xăng dầu, nhà xưởng, bãi thải các mỏ và các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cho công tác an toàn, cứu hộ, cứu nạn khi có lụt, bão xảy ra.

+ Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện nhằm ứng phó, xử lý khắc phục kịp thời khi có thiên tai, bão, lũ xảy ra.

+ Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Ban Chỉ đạo của các địa phương trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai (có ảnh hưởng lớn) tại đơn vị.

- Đối với các đơn vị hoạt động khai thác mỏ

+ Trong năm 2015, VNSTEEL đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác an toàn tại các khu vực khai thác, nhất là trong mùa mưa bão. Các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác an toàn theo đúng quy trình, quy định. Các bãi thải của mỏ thi công đảm bảo thông số kỹ thuật theo thiết kế, quá trình đổ thải luôn đảm bảo an toàn, ổn định và không có nguy cơ sạt lở.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong quá trình sản xuất theo đúng phương án sản xuất và các quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BCT ngày 15/12/2011 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác hầm lò (QCVN 01:2011/BCT) và Thông tư 20/2009/TT-BCT ngày 07/7/2009 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn quốc gia về an toàn trong khai thác lộ thiên (QCVN 04:2009/BCT).

+ Kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão để có kế hoạch khắc phục, xử lý những khu vực có nguy cơ sạt lở; Kiểm tra củng cố hệ thống đường vận tải, đê, kè, cống, khai thông dòng chảy, mương thoát nước để ngăn ngừa hiện tượng vỡ đê kè và nước tràn vào khai trường khi có mưa lớn xảy ra.

+ Kiểm tra hệ thống chèn lò, tháo khô mỏ, thông gió, khu vực bãi thải, thoát nước thải tại khu vực khai thác, thực hiện xong các công trình chống thấm, chống tràn và chống bục nước trước mùa mưa, bão.

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiên quyết di dời các hộ dân nằm trong ranh giới bảo vệ an toàn bãi thải.

+ Thực hiện chế độ vận hành các công trình hồ chứa nước, hồ đập quặng đuôi,... trong mùa mưa bão theo quy định; Thường xuyên kiểm tra quan trắc, giám sát quá trình vận hành.

* Công tác tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện nâng cao nhận thức

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch phòng chống lụt bão, thiên tai đến người lao động để khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra cần thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã xây dựng. Tất cả người lao động lên ca sản xuất phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão.

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy địa phương tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ xử lý tình huống cháy, nổ lớn tại đơn vị.

- Chỉ đạo công tác huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Phòng cháy Chữa cháy và Dân quân tự vệ cơ sở.

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện kỹ năng thoát hiểm cho người lao động tại đơn vị.

- Tham dự lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm đào tạo và huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy.

* Công tác kiểm tra, trực ban

- Công tác kiểm tra: Ngoài công tác kiểm tra định kỳ các phương tiện, phương án PCLB&TKCN thì Ban Chỉ đạo của các đơn vị đều tổ chức kiểm tra trước khi có mưa, bão, áp thấp nhiệt đới.

- Công tác trực ban: Tổ chức trực ban 24/24 giờ, kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ để theo dõi tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra tại đơn vị. Đồng thời, đề nghị các đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo yêu cầu.

*Phương hướng triển khai năm 2016

Lãnh đạo VNSTEEL luôn ý thức được sự ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sản xuất kinh doanh là rất lớn, do đó công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được xác định là nội dung cần thiết và luôn được chú trọng thực hiện.

- Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão VNSTEEL và Ban Chỉ đạo các đơn vị tập trung, chủ động theo dõi tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc để kịp thời tổ chức biện pháp phòng chống, ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão VNSTEEL chủ trì tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và TKCN tại một số đơn vị xung yếu khi cần thiết.

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cháy - nổ khi xảy ra sự cố tai nạn, thiên tai.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để người lao động biết và chủ động phòng, tránh, ứng phó hiệu quả.

- Sau mỗi lần mưa bão, lũ lụt phải kiểm tra toàn bộ công trình nhà xưởng, kho tàng, thiết bị, khai trường, bãi thải, hệ thống thoát nước... khắc phục sửa chữa ngay những hư hỏng do bão lũ gây ra, đặc biệt cần làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực bị ô nhiễm (nếu có).

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã biểu dương thành tích của các Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực trong công tác PCTT & TKCN năm 2015; đồng thời ghi nhận những ý kiến xác đáng, mang tính thực tiễn cao của các đại biểu tham dự Hội nghị. Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2015, thiệt hại do thiên tai gây ra không thể đong đếm được, do đó, công tác phòng chống, khắc phục vô cùng quan trọng. Những kế hoạch phòng ngừa càng được xây dựng kỹ bao nhiêu, cụ thể bao nhiêu thì hậu quả, thiệt hại sẽ bớt nặng nề bấy nhiêu.

Để chủ động trong công tác PCTT&TKCN, qua đó làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra trong năm 2016, theo Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, các Sở Công Thương, các Tập đoàn, Tổng công ty doanh nghiệp trong ngành Công Thương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành việc trong việc triển khai các nhiệm vụ PCTT&TKCN.

Hai là, các đơn vị trong Ngành tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện các nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2015, xây dựng kế hoạch năm 2016 và tổ chức triển khai thực hiện.

Ba là, tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các nội dung được giao tại Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020.

Bốn là, triển khai các nội dung được giao tại kế hoạch công tác năm 2016 của Uỷ ban quốc gia TKCN, cụ thể: Phối hợp với UBQG TKCN huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng cấp cứu mỏ; diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu giàn khoan dầu khí.

Năm là, tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Sáu là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về những nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai, các sự cố đối với các đơn vị trong ngành Công Thương.

Bảy là, tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, lưới điện đảm bảo cung cấp điện, khôi phục nhanh sự cố lưới điện sau thiên tai; rà soát đánh giá mức độ an toàn của các bãi thải trong khai thác khoáng sản để có biện pháp đảm an toàn trong quá trình sản xuất và an toàn đối với khu dân cư lân cận, v. v..../.