BCH Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 10/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

10/07/2018 16:41

Sáng ngày 10/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, các đồng chí Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc và cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban của Đảng ủy Tổng công ty.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Phó CN UBKT Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đ/c Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo chỉ rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, song Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chương trình công tác năm 2018 để cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt kế hoạch, có tăng trưởng với cùng kỳ năm 2017. Sản xuất, tiêu thụ phôi thép tăng 21% so với cùng kỳ; sản xuất thép thành phẩm tăng 2%, tiêu thụ tăng 6% với cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 57% KH năm, tăng 91% so với cùng kỳ. Công tác quản trị doanh nghiệp, công tác đầu tư phát triển, đổi mới doanh nghiệp được tập trung thực hiện tốt. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Việc làm và thu nhập của người lao động được giữ vững, nội bộ đoàn kết. Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chương trình đề ra và có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty.

Quang cảnh hội nghị khu vực phía Bắc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định như: việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên chưa hoàn thành do vướng các thủ tục để xử lý những vướng mắc như nghĩa vụ bảo lãnh của Tổng Công ty đối với dự án của Công ty, việc đàm phán dứt điểm với nhà thầu MCC...; Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhóm B của các công ty con còn chậm so với kế hoạch đề ra; Vẫn còn phát sinh đơn thư tố cáo, kiến nghị của người lao động, liên quan đến đại diện vốn của Tổng công ty tại đơn vị; Vẫn còn có đảng viên phải thi hành kỷ luật do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; công tác kết nạp đảng viên mới chưa đạt kế hoạch đề ra

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 14 ý kiến phát biểu tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị trong Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2018.

Quang cảnh hội nghị khu vực phía Nam

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí đã đánh giá, tổng kết những kết quả chính mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, thống nhất với những giải pháp đã nêu trong báo cáo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty 6 tháng cuối năm 2018 và nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2018, công tác xây dựng Đảng cần tập trung vào một số nội dung chính như: Cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, CNV và người lao động trong Tổng công ty về những khó khăn, thuận lợi của Tổng công ty và đơn vị, đặc biệt là đối với những đơn vị thuộc diện di dời và thoái vốn; Tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp tránh hình thức; Phân tích nguyên ngân và đề ra các giải pháp để làm tốt công tác phát triển đảng viên tại đơn vị trong thời gian tới; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, tránh hình thức, đặc biệt là tại các chi bộ phòng ban Tổng công ty.... qua đó góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra./.