Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức hội nghị lần thứ 9, Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 05/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị lần thứ 9 tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

06/07/2017 09:05

Chiều ngày 05/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức hội nghị lần thứ 9 tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban của Đảng ủy Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu phía Bắc

Tại hội nghị, đã có 10 ý kiến phát biểu của đại diện các tổ chức đảng trực thuộc tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017 và các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam và các tổ chức Đảng trực thuộc đã đạt được trong 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Tổng công ty đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp trong công tác cán bộ, trong đó tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng , ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đề ra. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ mà trọng tâm là công tác đánh giá cán bộ và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý theo Quy định 101 của Ban Bí thư. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với công tác cán bộ và việc thực các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tổng công ty về công tác cán bộ. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cấp cao Tổng công ty để có tính kế thừa. Có các giải pháp cụ thể để tạo nguồn cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả và vai trò của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại Tổng công ty. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí cán bộ cho phù hợp với Tổng công ty. Quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ....

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị và nhấn mạnh: Trong thời gian qua công tác cán bộ tại Tổng công ty được triển khai thực hiện khá đồng bộ, toàn diện, đúng mục tiêu, quan điểm Đảng, thông qua việc ban hành và chỉ đạo ban hành các Nghị quyết, Kết luận, Quy chế, Quy định để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ đều được đưa ra thảo luận dân chủ, công khai, thống nhất trong Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty. Đội ngũ cán bộ của Tổng công ty cơ bản có phẩm chất đạo đức, có trình độ, có kỹ năng quản lý điều hành, có tâm huyết, có tinh thần vượt khó, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu phía Nam

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được các cấp ủy Đảng, các đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty, đơn vị.

Về tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2017 mặc dù còn có rất nhiều khó khăn, thử thách do thị trường thép thế giới và trong nước biến động mạnh; tăng trưởng thép xây dựng đạt thấp; một số dự án mới vào hoạt động cộng với thép nhập khẩu làm tăng nguồn cung, nên tiêu thụ càng khó khăn hơn. Tổng công ty có 02 dự án bị đưa vào nhóm 12 dự án có nhiều tồn tại, yếu kém của Ngành Công Thương, phải thực hiện thanh tra toàn diện, đã ảnh hưởng đến tư tưởng của CBCNV. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của cả đội ngũ, mọi hoạt động của Tổng công ty được duy trì ổn định, sản xuất kinh doanh tiếp tuc có hiệu quả. Công tác quản trị được tăng cường; công tác đầu tư phát triển được quan tâm; công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo thực hiện thường xuyên; việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được về công tác cán bộ, về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về sản xuất kinh doanh, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong các báo cáo. Trong thời gian tới đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc phân tích những hạn chế chung đó, trong từng lĩnh vực, từng vấn đề liên quan đến đơn mình để khẩn trương có các giải pháp khắc phụ kịp thời.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 và trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh:

Đối với công tác cán bộ: Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nắm chắc mục tiêu, quan điểm của Đảng ủy về công tác cán bộ đã được ghi trong dự thảo báo cáo. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau:

Một là, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ; rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ. Mỗi đơn vị cần xây dựng được chiến lược cán bộ ứng với từng giai đoạn cụ thể để có chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ và đảm bảo đúng thực chất, khách quan, không làm qua loa, hình thức. Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo mục tiêu, quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ.

Ba là, dân chủ, khách quan, công khai trong quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch.

Bốn là, nghiên cứu việc thí điểm thi tuyển cán bộ đối với một số chức danh của Tổng công ty để rút kinh nghiệm nhân rộng (nếu có hiệu quả).

Năm là, có cơ chế chính sách đãi ngộ hợp lý, tương xứng với vị trí công tác, năng lực của cán bộ và phải phù hợp với mặt bằng chung trong từng khu vực.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị: Các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, người lao động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn liền với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình công tác. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương số 04 (khóa XII) và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm tại đơn vị. Trọng tâm là làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm gương mẫu thực hiện, có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong việc thực hiện chỉ thị.

Đối với nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty 6 tháng cuối năm 2017: Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị sản xuất đảm bảo an toàn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của CBCNV, đặc biệt là tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và Công ty Liên doanh khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, để có giải pháp định hướng tư tưởng, tạo sự ổn định nội bộ, để CBCNV yên tâm công tác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ”. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Chuẩn bị nội dung Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng ủy Tổng công ty và các tổ chức cơ sở Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Đảng uỷ Tổng công ty. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình; phân tích đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, SXKD của Tổng công ty sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, các cấp ủy Đảng và toàn thể đảng viên, CBCNV cần nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 3 đồng chí:

+ Đồng chí Trần Tuấn Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty

+ Đồng chí Đinh Quốc Thái – Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Quản lý đầu tư Tổng công ty

+ Đồng chí Ngô Đình Khôi – Phó Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty