5 dấu ấn và sự kiện nổi bật của VNSTEEL năm 2021

Năm 2021 đầy biến động vừa khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL). Trong điều kiện vô cùng khó khăn và nhiều thách thức, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo VNSTEEL, sự đồng lòng của toàn thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên người lao động trong hệ thống VNSTEEL đã đoàn kết một lòng, chung tay chung sức vững vàng vượt qua sóng gió, thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản của năm 2021, đạt nhiều kết quả và dấu ấn đáng khích lệ.

Dưới đây là 5 dấu ấn và sự kiện nổi bật của VNSTEEL năm 2021:

14/01/2022 17:01

1. DẤU ẤN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

1.1. Kiện toàn nhân sự chủ chốt của Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020-2025

Năm 2021, được sự chuẩn y của Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, Tổng công ty đã kiện toàn nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó: 

- Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Đồng chí Phạm Công Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đồng chí Lê Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2020-2025.

1.2. Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 

Ngày 28/6/2021, tại Đại hội cổ đông năm 2021, các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm: 

 • Thành viên Hội đồng quản trị: ông Lê Song Lai, ông Nghiêm Xuân Đa, ông Nguyễn Đình Phúc, ông Trần Hữu Hưng, ông Phạm Công Thảo.

Hội đồng quản trị VNSTEEL đã nhất trí phê duyệt kết quả bầu ông Lê Song Lai, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026.

HDQT_2

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026

 • Các thành viên Ban Kiểm Soát bao gồm: ông Trần Tuấn Dũng, bà Lê Thị Thu Hiền, bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo, ông Lê Anh Minh, ông Nguyễn Minh Đức.

Các thành viên Ban Kiểm soát trúng cử đã nhất trí thông qua kết quả bầu Ông Trần Tuấn Dũng, thành viên Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

1.3. Thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám đốc

Năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026 và bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc VNSTEEL gồm 4 đồng chí: Ông Nguyễn Đình Phúc – Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc gồm: Ông Lê Văn Thanh, Ông Phạm Công Thảo, Ông Nguyễn Phú Dương.

Ban_TGD_2

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

2. DẤU ẤN KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2021, VNSTEEL hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép “Vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả”. Kết quả  đạt được:

 • Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt trên 37.000 tỷ đồng, vượt 21% Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2021 giao, tăng trưởng 16% so với năm 2020.
 • Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 910 tỷ đồng, vượt 128% Kế hoạch, tăng trưởng 35%.
 • Tổng doanh thu thuần toàn hệ thống Tổng công ty ước đạt trên 95.600 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2020;
 • Tổng lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống Tổng công ty ước đạt trên 2.590 tỷ đồng, tăng trưởng 143%.

Với kết quả lợi nhuận của từng khối: công ty mẹ, các công ty con, các công ty liên kết đều có tăng trưởng cao so với năm 2020, đã tạo điều kiện cho cả hệ thống VNSTEEL cải thiện và tăng thu nhập bình quân cho người lao động năm 2021.

 • Tổng số lao động bình quân năm 2021 toàn hệ thống VNSTEEL là 11.441 người.
 • Thu nhập bình quân năm 2021 toàn hệ thống VNSTEEL đạt 14,788 triệu đồng/người/tháng tăng 20,3% so với năm 2020.

3. DẤU ẤN CỔ PHIẾU TVN

Năm 2021, là năm chứng kiến sự bùng nổ của các cổ phiếu ngành thép trong đó có cổ phiếu TVN. 

Kể từ ngày 18/1/2016 là ngày giao dịch đầu tiên của TVN trên sàn Upcom với giá đóng cửa cuối phiên là 12.500 đồng/CP; tổng khối lượng khớp cả năm 2016 là 1.046.922 cổ phiếu; tổng giá trị khớp năm 2016 là 7.147 triệu đồng.

Sang năm 2021, cổ phiếu TVN đã có những dấu ấn bứt phá đáng kể như:

 • Giá đóng cửa cuối phiên cao nhất trong lịch sử niêm yết của TVM đạt mức 20.500 đồng/CP vào ngày 8/11/2021.
 • Tổng khối lượng khớp lệnh năm 2021: 357.774.012 CP
 • Tổng giá trị khớp năm 2021: 5.652.530 triệu đồng

4. DẤU ẤN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Năm 2021, Tổng công ty và các đơn vị tiếp tục tích cực tham gia các chương trình phát động phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương, cơ sở y tế, các bộ ngành liên quan. 

Bên cạnh việc cả hệ thống VNSTEEL đóng góp và ủng hộ hàng chục tỷ đồng vào quỹ vacxin và công tác phòng chống Covid-19 của đất nước, Tổng công ty cũng chủ động chỉ đạo các đơn vị chuyên sản xuất thép trong hệ thống tham gia cung ứng oxy, thiết bị chai chứa oxy và các trang thiết bị khác để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi cơ quan y tế địa phương cần hỗ trợ. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng công ty và tinh thần tương thân tương ái lan tỏa khắp các đơn vị trong VNSTEEL từ Bắc chí Nam, ưu tiên nguồn lực giành cho việc hỗ trợ bệnh nhân Covid- 19, các đơn vị luôn sẵn sàng, khẩn trương hiến tặng oxy, các trang thiết bị vật tư y tế với nỗ lực cao nhất. Đơn cử như:

 • Tổng công ty ủng hộ 5 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19, 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Ngoài ra, Tổng công ty tham gia ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận Đống Đa, Hà Nội; cùng Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long đồng hành, hỗ trợ chi phí cho Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E trang thiết bị vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch như Máy điện tim 12, máy tính, khẩu trang, thiết bị bảo hộ y tế,…
 • Khối các đơn vị sản xuất kinh doanh thép xây dựng mang thương hiệu Thép Miền Nam /V/ bao gồm Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL, Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL, Công ty CP Thép Thủ Đức- VNSTEEL luôn tích cực đồng hành cùng chính quyền và ngành Y tế sở tại bất kể khi nào với các hình thức hỗ trợ thiết thực cụ thể như sau:

- Hỗ trợ nạp oxy miễn phí các bệnh viện, cơ sở y tế sở tại với khả năng công suất nạp mỗi ngày từ 500-600 bình oxy loại 40 lít/bình. Đồng thời cho các bệnh viện mượn hoặc hỗ trợ hàng trăm bình oxy sử dụng cho tới khi hết dịch bệnh.

- Triển khai trạm bơm oxy  nhằm hỗ trợ đổi, nạp oxy cho chương trình ATM oxy và các trạm y tế lưu động trên các địa bàn.

- Ủng hộ chi phí cho các bệnh viện, các tuyến đầu chống dịch để mua sắm các trang thiết bị vật tư y tế như máy bơm tiêm điện, máy Monitor 5 thông số, khẩu trang, thiết bị bảo hộ y tế…phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

4_9_Pho_Thu_tuong_Vu_Duc_Dam_pha-1630748245229

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi khai trương trạm bơm oxy tại Công ty CP Thép Thủ Đức.- VNSTEEL

 • Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã ủng hộ Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương trên 4 tỷ đồng; lắp đặt hệ thống cung cấp ôxy y tế trị giá 1,5 tỷ đồng tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên để sẵn sàng cung ứng cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; tổ chức tặng quà các chốt kiểm dịch trên địa bàn; tham gia vận động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân vùng dịch...
 • Công ty Tôn Phương Nam đã góp sức ủng hộ quỹ phòng chống dịch “Cùng Tuổi Trẻ chống dịch covid-19” do báo Tuổi Trẻ phát động với tổng số tiền là 2 tỷ đồng. Công ty cũng ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch khi ủng hộ bệnh viện Thống Nhất 150 triệu đồng để mua sắm các thiết bị y tế và 750 m2 tôn cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch xây dựng bệnh viện dã chiến với tổng trị giá là 120 triệu đồng. Hỗ trợ 108 triệu đồng bao gồm tiền và thực phẩm cho người dân Nhơn Trạch gặp khó khăn do Covid và trẻ em mồ côi để phòng chống dịch.
 • Và còn rất nhiều các đơn vị khác trong hệ thống VNSTEEL, mỗi đơn vị không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất đóng góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống Covid mà các đơn vị còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với mong muốn đồng hành cùng Chính phủ và nhân dân cả nước sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

5. DẤU ẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

5.1. Lần đầu tiên VNSTEEL tổ chức Đại hội cổ đông theo hình thức trực tuyến

Ngày 28/6/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP lần đầu tiên tổ chức thành công Đại hội cổ đông theo hình thức trực tuyến. Thông qua giải pháp công nghệ EzGSM, VNSTEEL đã tổ chức Đại hội cho tất cả các cổ đông trên khắp mọi miền cùng tham dự, cho phép việc biểu quyết và bầu cử trực tuyến và cổ đông có thể theo dõi diễn biến ĐHCĐ thông qua truyền hình trực tiếp tại website.

Việc Tổng công ty chuyển tổ chức ĐHCĐ từ hình thức truyền thống sang hình thức trực tuyến năm 2021 không chỉ để đảm bảo an toàn cho các cổ đông, để VNSTEEL tuân thủ đúng các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ; mà đây còn là dấu ấn của việc VNSTEEL bước đầu tận dụng công nghệ số để thay đổi căn bản cách thức vận hành và cung cấp các giá trị mới cho các cổ đông.

5.2. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUT về “Thực hiện chuyển đổi số tại Tổng công ty và đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Nghị quyết 05-NQ/ĐUT ban hành ngày 5/7/2021 đã khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, quan trọng đối với Tổng công ty và các đơn vị, là công cụ để thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty. Đây cũng là một trong những mục tiêu cần được chú trọng hàng đầu hiện nay.

08 nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 05 chính là kim chỉ nam cho chỉ đạo, điều hành chuyển đổi số tại Tổng công ty và các đơn vị từ nay cho đến năm 2030. 

08 Nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: (1) Thống nhất nhận thức về chuyển đổi số và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. (2) Chú trọng công tác hoạch định chiến lược chuyển đổi số và công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai. (3) Tập trung chuẩn bị tốt nguồn lực và tài chính cho chuyển đổi số. (4) Từng bước xây dựng và phát triển hạ tầng số phù hợp. (5) Xây dựng và triển khai chiến lược về dữ liệu, quyết liệt thực hiện số hóa dữ liệu và quy trình nghiệp vụ. (6) Tăng cường triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, gia tăng trải nghiệm khách hàng. (7) Phát triển các nền tảng dùng chung để tăng cường kết nối, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và góp phần xây dựng hệ sinh thái số của Tổng công ty. (8) Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

5.3. Ngày 1/10/2021, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP chính thức ra mắt Cổng thông tin điện tử được viết bởi hệ thống phần mềm hiện đại, đời mới

Đây được coi là nền tảng công nghệ quan trọng hỗ trợ và thúc đẩy kế hoạch tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo. 

thong-tin-portal-2

Một trong những chuyên mục "nổi bật" của Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử VNSTEEL tại địa chỉ http://vnsteel.vn có vai trò là kênh cung cấp các thông tin quảng bá, giới thiệu về Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tới nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Truy cập vào đây, người xem có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể về một VNSTEEL với bề dầy lịch sử, mô hình hoạt động, tầm vóc doanh nghiệp, cũng như nắm bắt được mọi thông điệp truyền thông, nhận diện các thương hiệu tiêu biểu trong hệ thống VNSTEEL, qua đó, mọi thông tin về đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP cũng sẽ được truyền tải rõ ràng, minh bạch, đầy đủ và kịp thời đến mọi người.

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử VNSTEEL còn là kho dữ liệu tập trung và có hệ thống giúp cho các thành viên trong Tổng công ty dễ dàng tiếp cận, khai thác. Trở thành công cụ trao đổi tương tác nội bộ hữu hiệu, tạo môi trường làm việc mới mẻ, hiện đại và hiệu quả.

Trần Thanh Hương