Thời hạn: Hết hạn

Kính gửi:     Quý đối tác 

Hiện nay, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) có chủ trương xây dựng Phòng truyền thống với mục đích tuyên truyền giới thiệu một cách hệ thống về vai trò và hoạt động của Tổng công ty trong giai đoạn lịch sử xây dựng và phát triển của Tổng công ty.

1. Địa điểm: Tại tầng 7, Tòa nhà 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

2. Quy mô phòng Truyền thống: Diện tích khoảng 93,6 m2 (trong đó: chiều dài khoảng 12m và chiều rộng khoảng 7,8m), bao gồm phục vụ trưng bày, giới thiệu và phòng họp, sức chứa tối đa 30 khách.

3. Nội dung trưng bày: Trưng bày ngắn gọn, mang tính khái quát, phản ánh lịch sử ra đời và hoạt động của Tổng công ty, những đóng góp tiêu biểu của Tổng công ty các thời kỳ lịch sử; các chủ đề trưng bày đảm bảo tính khoa học, logic, hiện đại, sử dụng công nghệ kết hợp với các hình thức trưng bày truyền thống.

4. Đối tượng phục vụ: Thông qua Phòng truyền thống Tổng công ty, không chỉ việc truyền thông nội bộ cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong ngành ngành Thép Việt Nam, mà còn cho các đối tác, khách hàng đến thăm và làm việc tại văn phòng trụ sở Tổng công ty, tại số 91 Láng Hạ, Đống đa, Hà Nội hiểu rõ được bề dày lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty.

Với mục đích nêu trên, trân trọng kính mời Quý công ty đủ năng lực đến khảo sát và gửi hồ sơ chào giá tư vấn thiết kế, thi công xây dựng Phòng truyền thống của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Báo giá Quý đối tác đề nghị nêu đầy đủ các nội dung sau:

- Hồ Sơ năng lực của Quý đối tác;

- Ý tưởng thiết kế sơ bộ;

- Đơn giá (đã bao gồm thuế và các loại phí);

- Thời gian hiệu lực báo giá;

Hồ sơ gửi về: Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0912.661.196.

Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm  2022.

Trân trọng./.