Đảng ủy

Giới thiệu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP là Đảng bộ Công ty mẹ mở rộng được thành lập theo quyết định số 276-QĐ/ĐUK, ngày 26/9/2007 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,  hoạt động theo mô hình Đảng bộ cấp trên cơ sở. Tại thời điểm thành lập, Đảng bộ Tổng Công ty có  09 tổ chức Đảng trực thuộc (07 Đảng bộ, 02 chi bộ).

Đảng bộ Tổng công ty được thành lập đáp ứng với yêu cầu chung của tiến trình đổi mới đất nước, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Tổng công ty đã tiếp nhận các tổ chức Đảng (là đơn vị thành viên của Tổng công ty) tại các địa phương về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Tháng 10/2011, Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Đảng bộ đổi tên thành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Hiện nay, Đảng bộ Tổng Công ty có  29 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở, 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ: 816 đảng viên; Số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: 60 chi bộ. Số đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy địa phương là 09 đơn vị

Qua gần 15 năm hoạt động, Đảng bộ Tổng Công ty đã trải qua 3 kỳ Đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát « Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; Đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định,  hiệu quả; xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững »

Dang_uy_001a

* Các Ban chuyên môn có chức năng tham mưu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty gồm:

  •      Văn phòng
  •      Ban Tổ chức nhân sự     
  •      Ban Kiểm tra pháp chế
  •      Ban Tuyên giáo Truyền thông

* Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay có 24 đồng chí, gồm:

1. Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

2. Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty;

3. Đồng chí Phạm Công Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty;

4. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;

5. Đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm tra Pháp chế Tổng Công ty;

6. Đồng chí Lê Xuân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ Tổ chức kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty;

7. Đồng chí Phạm Thanh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ Kỹ thuật Đầu tư, Trưởng Ban Kỹ thuật đầu tư Tổng công ty;

8. Đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL;

9. Đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ Đảng – Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty;

10. Đồng chí Trần Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ HĐQT – Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty;

11. Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng ban Kiểm tra pháp chế Tổng công ty;

12. Đồng chí Phạm Khiếu Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty;

13. Đồng chí Nguyễn Văn Thoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng Tổng công ty;

14. Đồng chí Hoàng Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT CTCP Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam;

15. Đồng chí Dương Trung Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh-VNSTEEL;

16. Đồng chí Lê Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Thép Nhà Bè-VNSTEEL;

17. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Thép Thủ Đức-VNSTEEL;

18. Đồng chí Huỳnh Công Du - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Thép VICASA-VNSTEEL;

19. Đồng chí Vũ Duy Huynh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT CTCP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;

20. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Vianakyoei;

21. Đồng chí Lê Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam;

22. Đồng chí Nguyễn Minh Tính - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc CTCP mạ kẽm công nghiệp VinGal-VNSTEEL;

23. Đồng chí Nguyễn Minh Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL;

24. Đồng chí Lê Ngọc Thăng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn.