Lễ ra mắt phần mềm Quản lý số liệu thị trường - VNSTEEL

Thực hiện theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐUT về “Thực hiện chuyển đổi số tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và các đơn vị đến năm 2025, tầm nhìn 2030”. Đầu tháng 12/2022, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã có buổi ra mắt phần mềm Quản lý số liệu thị trường mới.

04/01/2023 08:09

Số liệu thống kê thị trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép là một nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của VNSTEEL, chính vì vậy VNSTEEL đã bắt đầu áp dụng phần mềm quản lý số liệu thị trường từ năm 2007. Qua gần 15 năm sử dụng với 2 lần nâng cấp, phần mềm quản lý số liệu thị trường cũ tuy đáp ứng được các yêu cầu về quản lý số liệu cơ bản nhưng do nhu cầu khai thác đa dạng hiện nay nên phần mềm đã không đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ bổ sung như: hệ thống các báo cáo thống kê theo lĩnh vực, chu kỳ; khó khăn trong đánh giá, so sánh dữ liệu; không có khả năng phân quyền quản trị, khai thác và truy xuất dữ liệu; không có giao diện cho thiết bị di động. Chính vì vậy, Tổng giám đốc đã chỉ đạo Ban Kế hoạch Thị trường (KHTT) và Ban Công nghệ Thông tin (CNTT) phối hợp nghiên cứu đề xuất phương án xử lý để phục vụ công việc.

Thực hiện chỉ đạo, Ban KHTT và Ban CNTT đã tích cực phối hợp rà soát, đánh giá và xây dựng đề án xây dựng phần mềm quản lý số liệu thị trường mới. Đề án đã được Lãnh đạo phê duyệt và chấp thuận cho triển khai từ Quý 1 năm 2022.

Sau gần 1 năm tổ chức thực hiện triển khai dự án từ việc xác định nhu cầu, tổ chức lựa chọn giải pháp công nghệ, lựa chọn đối tác cung cấp, vận hành thử nghiệm thành công, VNSTEEL đã cho ra mắt phần mềm quản lý số liệu thị trường mới. Đây là phần mềm được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu tiên tiến với các quy trình quản lý cải tiến đã khắc phục được các nhược điểm của phần mềm cũ và bổ sung nhiều tính năng mới phục vụ tốt cho công tác kế hoạch, thị trường và hoạt động điều hành kinh doanh sản xuất của VNSTEEL.

Tại buổi ra mắt, sau khi nghe Ban KHTT và Ban CNTT báo cáo về quá trình tổ chức, thực hiện triển khai và giới thiệu về các tính năng mới của phần mềm, ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đã có chỉ đạo:

QLSL_2

“Việc ra mắt phần mềm quản lý số liệu thị trường mới là một trong những hành động cụ thể của VNSTEEL trong việc áp dụng chuyển đổi số vào các phòng/ban chuyên môn và VNSTEEL sẽ tiếp tục từng bước đưa ra và hoàn thiện các mục tiêu cụ thể khác của công tác chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030.”

Với việc chính thức đưa vào vận hành phiên bản mới của phần mềm quản lý số liệu thị trường, VNSTEEL kỳ vọng xây dựng được một cơ sở dữ liệu đầy đủ về thông tin thị trường phục vụ cho công tác điều hành của VNSTEEL và công tác kinh doanh, phát triển thị trường của các đơn vị thành viên trong thời gian tới.

QLSL_3

VNSTEEL News