Bản tin Chuyển đổi số VNSTEEL Số 3 - 2024 Mạng di động 5G

5G là thế hệ thứ năm của mạng di động, mang lại những khả năng mới, tạo cơ hội phát triển cho mọi người, doanh nghiệp và xã hội

28/03/2024 15:33

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
15