Bản tin Chuyển đổi số VNSTEEL số 10 - 2022 Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng

Khái niệm về AI - Trí tuệ nhân tạo. Ưu nhược điểm và ứng dụng của AI

10/08/2022 16:35

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11