Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2017

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của công ty Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017.

28/07/2017 15:07

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của công ty Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017.

1. Báo cáo tài chính Riêng quý II năm 2017, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý II năm 2017, xem chi tiết tại đây.

Trân trọng!