Xây dựng và thực hiện Văn hoá doanh nghiệp

Chiều ngày 17/3, tại Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tham dự Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Khối “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

18/03/2023 10:47

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hơn 150 đại biểu đại diện 38 đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK). Chủ trì Hội thảo có đại diện Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo ĐUK và đại diện Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo đề dẫn, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, nhấn mạnh việc cụ thể hoá chủ trương của Đảng, ngày 8/6/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận “về nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, cùng các quy định, hướng dẫn là căn cứ để các đảng ủy trực thuộc rà soát bổ sung quy chế, quy định về các hành vi văn hóa trong ứng xử, giao tiếp nơi công sở; quy tắc đạo đức nghề nghiệp, gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,...

Hội thảo lần này đã có 12 ý kiến đại diện 38 đảng uỷ trực thuộc ĐUK phát biểu thảo luận, có 01 ý kiến phát biểu đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, 01 ý kiến phát biểu đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là diễn đàn để các Đảng uỷ trực thuộc khối trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại của cấp ủy đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công sở giai đoạn 2012 - 2022. Trên cơ sỏ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn  ữa trong thời gian tới.

Đại diện Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty đã phát biểu tham luận tại Hội thảo và nhấn mạnh: Việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp có vị trí và vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp tạo ra bản sắc riêng, tạo nên giá trị, tạo ra sức hút, tạo ra khả năng thích ứng cao đáp ứng tốt với sự thay đổi liên tục từ môi trường bên ngoài và quyết định sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với sự tồn tại và phát triển của Tổng công ty. Trong những năm qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện văn hóa doanh nghiệp luôn là một nội dung trong tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty thông qua việc ban hành, chỉ đạo ban hành 30 văn bản là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, quy tắc để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện, như:  Chỉ thị về xây dựng văn hóa Tổng công ty Thép Việt Nam với mục tiêu: “Tất cả vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty Thép Việt Nam”; Quy định về "Chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động trong Tổng công ty Thép Việt Nam”, Quy chế văn hóa ứng xử của cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty; Nghị quyết về “Công đoàn tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu và thúc đẩy liên kết hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP”… 

BB1

Đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phát biểu thảo luận

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Tổng công ty Thép việt Nam cũng đã trải qua những bước thăng trầm, không ít khó khăn, thách thức, song chính văn hóa doanh nghiệp, truyền thống vượt khó với Khẩu hiệu hành động “Tôi ý chí, Luyện thành công” của những người thợ Thép, với Tầm nhìn “Củng cố vị thế của một tập đoàn thép hàng đầu tại Việt Nam, có vai trò định hướng cho sự phát triển của ngành công nghiệp luyện kim quốc gia”, với Sứ mệnh “Góp phần xây dựng một xã hội thịnh vượng thông qua việc cung cấp ra thị trường đa dạng các sản phẩm thép ưu việt, đáng tin cậy và bền vững cùng thời gian. Không ngừng phát triển để kiến tạo các giá trị tốt hơn cho xã hội và cộng đồng, tích cực bảo vệ và cải thiện môi trường sống”, với Giá trị cốt lõi “Coi trọng lịch sử; đề cao con người; sẵn sàng thay đổi; xây dựng niền tin; chia sẻ cộng đồng”. Tất cả những yếu tố đó đã tạo ra bản sắc, nét văn hóa riêng của Tổng công ty Thép Việt Nam như một chất keo kết dính, như sức mạnh vô hình gắn kết toàn thể đội ngũ, để đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động xích lại gần nhau hơn, kề vai, sát cánh cùng Tổng công ty từng bước vượt qua khó khăn. Và cũng chính văn hóa doanh nghiệp đã gắn kết được khách hàng, đối tác, các nhà cung cấp đồng hành, chia sẻ với Tổng công ty Thép Việt Nam trong suốt thời gian qua. 

Đồng thời, Văn hoá doanh nghiệp của VNSTEEL còn được thể hiện thông qua việc thực hiện tốt trách nhiệm của mình với cộng đồng và xã hội, tổng kinh phí cho các hoạt động XHTT giai đoạn 2012 - 2022 là 130 tỷ đồng; Ủng hộ kinh phí, vật chất cho công tác phòng chống dịch Covid 19 tổng giá trị trên 62,189 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Tổng công ty luôn quan tâm chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty thực hiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phong trào sáng kiến tiết kiệm, đảm nhận các công trình viêc làm mang tên CĐ, ĐTN; phong trào văn nghệ, thể dục thể thao. Nhiều đơn vị đã quan tâm xây dựng các khu thể thao tập trung, các thiết chế phục vụ người lao động: Có sân bóng đá, quần vợt, cầu lông, cờ tướng, bể bơi, phòng tập gym,... thu hút đông đảo người lao động tham gia. Phát động các cuộc thi sáng tác lôgo, sáng tác bài hát cá ca ngợi truyền thống của ngành nghề, đơn vị… Từ 2012 đến nay, Tổng công ty đã triển khai 29 đề tài/dự án nghiên cứu KH&CN với tổng kinh phí nghiên cứu 15,135 tỷ đồng; 7.383 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 494 tỷ đồng, đã có 1.908 tập thể và 3.796 cá nhân được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Tổng công ty biểu dương khen thưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại một số đơn vị trong hệ thống VNSTEEL vẫn còn hạn chế như: công tác tuyên tuyền để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động tại một số đơn vị chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Bên cạnh một số đơn vị đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công, còn tồn tại một số đơn vị chưa tạo ra được nét văn hóa đặc trưng; việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa đồng bộ, chưa thực sự đầu tư và chưa đưa ra thang đo đánh giá phù hợp…

Văn hoá doanh nghiệp giống như đời sống tinh thần của một doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển về mọi mặt, doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp phù hợp, đầy đủ và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Với mục tiêu xây dựng tạo nên sự khác biệt của VNSTEEL so với tất cả các doanh nghiệp khác cũng như để nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như kiến thức của lãnh đạo và cán bộ CNV, người lao động về văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, nhất là Chỉ thị của Đảng ủy Tổng công ty về xây dựng văn hóa Tổng công ty Thép Việt Nam với mục tiêu: “Tất cả vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty Thép Việt Nam” và Quy định về chuẩn mực về văn hóa ứng xử tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, góp phần tạo ra bản sắc văn hóa riêng của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW kết luận Hội thảo (1)

(Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW phát biểu kết luận)

B2

(Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày báo cáo đề dẫn)

B1

B3

Đại biểu tham dự Hội thảo

VNSTEEL News