VNSTEEL Thăng Long tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ, Chuyên môn và Công đoàn Công ty

Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2023, Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ, Chuyên môn và Công đoàn Công ty tại trụ sở Lô 14 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

10/07/2023 13:41

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, gồm: đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Lê Văn Thanh - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí đại diện các Ban Đảng uỷ, Thường vụ Công đoàn Tổng công ty. 

Về phía Vnsteel Thăng Long có đồng chí Vũ Duy Huynh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Trịnh Đình Hùng - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Lê Văn Cần - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty; cùng các  đồng chí trong BCH Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; Lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Công ty.

z4503685231949_03c5847c2d2d15759061561fa3c6b826 Đ/c Vũ Duy Huynh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NK 2020 - 2025 của Đảng bộ Công ty

Mở đầu Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Vnsteel Thăng Long, đồng chí Vũ Duy Huynh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công ty. 

Đảng bộ Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết trong điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, Đảng viên và người lao động, tính đến thời điểm tháng 6/2023, chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty đã vượt kế hoạch đề ra cho cả nhiệm kỳ, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt trên 50%.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Công ty triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, xếp loại chất lượng đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt kế hoạch đề ra; số lượng đảng viên mới được kết nạp đạt 100% kế hoạch cả nhiệm kỳ.

z4503685246484_461858f3446493fb3bd0227e5cad932f Đ/c Trịnh Đình Hùng - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Tiếp theo, Hội nghị được nghe đồng chí Trịnh Đình Hùng - Tổng Giám đốc Vnsteel Thăng Long báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Công ty. Thay mặt Lãnh đạo Công ty, đồng chí Trịnh Đình Hùng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình thị trường hết sức khó khăn, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều chưa đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên Công ty đã bám sát thị trường và đưa ra các chính sách phù hợp, tận dụng tốt thời cơ thị trường để bán hàng; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong sản xuất thực hiện tốt, cùng với việc thực hiện đồng bộ các mặt công tác khác đã đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 tăng 8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

z4503685266133_2d12b0f483fac8517b395405cd313d47 Đ/c Lê Văn Cần - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả phong trào người lao động, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Hội nghị được nghe, đồng chí Lê Văn Cần - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả phong trào người lao động, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công đoàn Vnsteel Thăng Long đã có những hoạt động tích cực thúc đẩy phong trào thi đua, phối hợp cùng Công ty thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, quán triệt để người lao động hiểu, nỗ lực cùng Công ty vượt qua giai đoạn sản xuất kinh doanh khó khăn. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động được quan tâm thường xuyên. Với tinh thần nội bộ đoàn kết, nhất trí và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chuyên môn và tổ chức Công đoàn Công ty, phong trào người lao động tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động và PCCN được quan tâm duy trì thường xuyên và đáp ứng yêu cầu.

Để minh họa và làm rõ hơn những kết quả đạt được của Đảng bộ, Chuyên môn và Công đoàn Vnsteel Thăng Long, hội nghị đã được nghe 03 báo cáo tham luận của các chi bộ, bộ phận trong Công ty: Chi bộ Kinh doanh, Chi bộ Kế toán Tài chính và Chi bộ Sản xuất.

z4503685285351_f6371d29e41b0e6b552dcae4d7ff2351 Đ/c Nguyễn Quang Huy - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh trình bày tham luận tại Hội nghị

z4503685314459_f16d973fef7bcc6098f70205b44ae69b Đ/c Nguyễn Tuyết Nhung - Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng Công ty  trình bày tham luận tại Hội nghị

z4503685337267_c702e6c6ea634daf867331a738f0e68e Đ/c Đới Văn Long - Phó Bí thư chi bộ, Phó Quản đốc PXSX trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhận định: Khó khăn, thách thức ngày càng lớn trong tương lai, đòi hỏi Đảng bộ Công ty, Lãnh đạo Công ty cùng tập thể đội ngũ người lao động Vnsteel Thăng Long cần tập trung tăng cường mọi nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết để đứng vững và phát triển thị trường. Thực hiện khảo sát, thu thập, tìm hiểu, đánh giá công nghệ sản xuất sản phẩm mới. Đa dạng hoá nguồn vốn, kịp thời tận dụng nguồn vốn vay có lãi suất thấp và thực hiện tốt luân chuyển dòng tiền, tăng vòng quay vốn; tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ không để phát sinh công nợ khó đòi;... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng công tác cán bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc và công tác quản trị, điều hành, quản lý nghiệp vụ của Công ty; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hệ thống quy chế, quy định quản trị nội bộ để điều hành hoạt động có hiệu quả. Theo dõi, cập nhật kịp thời thị trường nguyên liệu; xây dựng kế hoạch, chính sách bán hàng phù hợp để nâng cao sản lượng sản xuất và tiêu thụ, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch tiêu thụ trong quý III và 6 tháng cuối năm 2023, góp phần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

z4503685366526_ad442d5c4916b61b2bb779478bff8801 Đ/c Nghiêm Xuân Đa - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu đáp từ và kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Duy Huynh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo cấp trên đối với các mặt hoạt động của TVT, đồng chí nhấn mạnh: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên, người lao động, sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng công ty Thép Việt Nam,… hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; nội bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất.

z4503685371724_fe35a3150fe4bf0aa09fa6d7e075b3db Đ/c Vũ Duy Huynh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu kết luận Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mục tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ, Chuyên môn, Công đoàn Công ty, đồng chí Vũ Duy Huynh đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, các cấp ủy Đảng, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể tiếp tục bám sát các nhóm giải pháp được đề ra, các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Khánh Tùng (Vnsteel Thăng Long)