VNSTEEL THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6

Trong 02 ngày, 5 và 6 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã tổ chức kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty với sự tham gia của gần 770 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ VNSTEEL.

07/12/2022 16:40

 anh 2

Điểm cầu tại Trụ sở chính 91 Láng Hạ tham gia Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 16/11/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong 02 ngày, 5 và 6 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã tổ chức kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Đảng ủy VNSTEEL có 01 điểm cầu kết nối tại Trụ sở chính của Tổng công ty và 07 điểm cầu cơ sở để tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

 anh 3

Điểm cầu của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty

Tham dự hội nghị tại điểm cầu VNSTEEL, về phía Đảng uỷ Tổng công ty có đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty và gần 770 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ VNSTEEL.

 anh A Lai

Đồng chí Lê Song Lai tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Những chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác, có hệ thống các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


 anh 4

Các đại biểu tập trung lắng nghe các chuyên đề trong Hội nghị

VNSTEEL với tinh thần, trách nhiệm cao tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của tập thể là đóng góp thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu: 

 TKH

Điểm cầu Thủ Khoa Huân

TMN

Điểm cầu Thép Miền Nam

TVT
Điểm cầu Tôn Thăng Long

VICASA Điểm cầu VICASA

KK HCM
Điểm cầu Kim khí Hồ Chí Minh

Thu Duc

Điểm cầu Thủ Đức

TPN

Điểm cầu Tôn Phương Nam

VNSTEEL News