Thường trực Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng uỷ TCT Thép Việt Nam và công bố quyết định chỉ định nhân sự tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy VNSTEEL, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 24/5/2023, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với  Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng 4 tháng đầu năm 2023 và tổ chức Lễ công bố Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

24/05/2023 11:12

Đến dự buổi Lễ công bố quyết định và buổi làm việc, về phía đại biểu Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW.

A Hải phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Về phía đại biểu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), có đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC; cùng dự có các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban 4 SCIC. 

Về phía đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL), có đồng chí Lê Song Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty, Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, Lãnh đạo các Ban Nghiệp vụ, Kiểm toán nội bộ, Văn phòng, Văn phòng đại diện, Thư ký Tổng công ty, Trợ lý HĐQT Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Người đại diện phụ trách chung, Đại diện vốn giữ chức danh Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc tại các công ty con, liên kết.

Tại buổi lễ, Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW công bố Quyết định số 1333-QĐ/ĐUK ngày 17/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc chỉ định Đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VNSTEEL tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy VNSTEEL nhiệm kỳ 2020 - 2025.

A Động công bố QĐ-sửa

Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW công bố Quyết định tại buổi lễ

Thay mặt Thường trực Đảng uỷ Khối DNTW, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Đa.

A Đa nhận QĐ

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định cho Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Ảnh a Đa-TT ĐUK

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Khối DNTW chúc mừng Đồng chí Nghiêm Xuân Đa.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo SCIC, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Đa.

Anh Thành tặng hoa a Đa

    Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC, tặng hoa chúc mừng     đồng chí Nghiêm Xuân Đa

Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Đa.

BTV ĐUT chụp ảnh chúc mừng a Đa

Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nghiêm Xuân Đa 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã báo cáo tóm tắt về kết quả công tác 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

A Lai đọc báo cáo

Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty báo cáo kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty 

Tại buổi làm việc và Lễ công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho đồng chí Nghiêm Xuân Đa và ghi nhận, đánh giá những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty 4 tháng đầu năm 2023. Mặc dù trong bối cảnh ngành thép trong nước và thế giới đang phải cạnh tranh rất gay gắt, khốc liệt, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp điều hành cụ thể, quyết liệt. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã được cải thiện so với cuối năm 2022; công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả; đã thực hiện việc thành lập, kiện toàn nhân sự các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty theo Quy định 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tồn tại. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, Thường trực Đảng ủy Khối DNTW, yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tổ chức tốt việc sơ kết giữa nhiệm kỳ, từ đó đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Dự án Tisco-2 và Công ty VTM; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. 

A Châu phát biểu

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC đã thay mặt Lãnh đạo SCIC ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng chí Nghiêm Xuân Đa trong thời gian qua và chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Đa đã được Đảng ủy Khối DNTW tin tưởng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy VNSTEEL nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đề nghị đồng chí Nghiêm Xuân Đa tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo điều hành để cùng tập thể Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tiếp tục bám sát các ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước, của SCIC để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Dự án Tisco-2 và Công ty VTM.

A Thành phát biểu

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu cảm ơn và nhận nhiệm vụ, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VNSTEEL gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW; Tập thể Ban Lãnh đạo SCIC; Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cùng toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng công ty Thép Việt Nam đã tin tưởng, tín nhiệm và giao cho đồng chí đảm nhận trọng trách hết sức lớn lao này. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trọng trách đòi hỏi đồng chí phải tiếp tục phấn đấu, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên đã tin tưởng giao phó. Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam, đồng chí Nghiêm Xuân Đa tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; của Thường trực Đảng uỷ Khối DNTW; của Lãnh đạo SCIC; đồng chí xin hứa sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối DNTW, của Lãnh đạo SCIC vào chương trình công tác của Đảng ủy Tổng công ty, nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.

A Đa phát biểu

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Phó Bí thư, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VNSTEEL phát biểu tại buổi lễ

Ảnh toàn cảnh-a Đa sửa

Trong thời gian tới, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thị trường thép trong nước và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Tổng công ty còn phải tiếp tục tập trung dành nhiều nguồn lực và thời gian để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Dự án Tisco-2 và Công ty VTM; tiếp tục có giải pháp để được phê duyệt quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty. Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam cũng như cá nhân đồng chí Nghiêm Xuân Đa mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, của Tập thể lãnh đạo SCIC và sự đồng hành của Đảng ủy,  HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; sự đồng lòng chung sức của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Tổng công ty để đồng chí Nghiêm Xuân Đa và Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì sự ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

Hải Phạm - Ban Tuyên giáo