Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Chiều ngày 11/11/2022, Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, lấy tên là Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. 

14/11/2022 10:58

Tham dự buổi lễ có Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; Đồng chí Phạm Công Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ TCT; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; cấp ủy các Chi bộ phòng ban CQ TCT; các Ban tham mưu công tác xây dựng Đảng.

IMG_8033
Hình ảnh tại buổi lễ 

Tại buổi lễ, Đảng uỷ Tổng công ty đã công bố Quyết định số 293-QĐ/ĐUT ngày 10/11/2022 về việc Thành lập Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (gồm 07 Chi bộ với số lượng 70 đảng viên); Quyết định số 294-QĐ/ĐUT ngày 10/11/2022 chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gồm có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 05 UV BCH); chỉ định Đồng chí Lê Văn Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty.

IMG_8074 Đồng chí Lê Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu nhận nhiệm vụ

1.2
Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo, Đồng chí Lê Song Lai, Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty đề nghị BCH Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty; Xây dựng các quy chế, quy định của Đảng ủy để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty phù hợp với các quy chế, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tổng công ty và phù hợp với điều kiện cụ thể của Cơ quan Tổng công ty; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

IMG_8069 Đồng chí Lê Song Lai phát biểu tại buổi lễ 

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại, phân tích chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ quản lý năm 2022 gắn với kiểm điểm “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của Cơ quan Tổng công ty; Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Cơ quan Tổng công ty rèn luyện, chấp hành kỷ luật lao động, văn hóa doanh nghiệp. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; đề ra chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, tăng cường quản lý đảng viên về chính trị, tư tưởng; về phẩm chất, trình độ năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng./.

VNSTEEL News