Lễ bàn giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam về trực thuộc Quận ủy Tân Bình

Ngày 28/10/2021, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Lễ bàn giao Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam về trực thuộc Quận ủy Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

29/10/2021 14:56

Thực hiện Công văn số 637-CV/BTCTW, ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc chuyển giao Chi bộ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Miền Nam về trực thuộc Quận ủy Tân Bình (thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh).

Căn cứ Quyết định số 270-QĐ/ĐUK ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Quyết định số 611-QĐ/ĐU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình về việc chuyển giao và tiếp nhận Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam về trực thuộc Quận ủy Tân Bình.

Ngày 28/10/2021, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Lễ bàn giao Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam về trực thuộc Quận ủy Tân Bình.

Tham dự buổi Lễ, về phía Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh có đồng chí Đoàn Hồng Nhã - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng viên, Ban Tổ chức Thành uỷ; Về phía Quận ủy Tân Bình có đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Lê Đức Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Phường 10.

Về phía Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP có đồng chí Nguyễn Đình Phúc- Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; 

Về phía Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam có Ông Trịnh Thanh Phong- Thành viên HĐQT Công ty; cùng các đồng chí Bí thư chi bộ; đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty.  

HINH TOAN CANH Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi Lễ, sau khi nghe công bố Quyết định chuyển giao và quyết định tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, đồng chí Nguyễn Đình Phúc đã thay mặt Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên CNV-LĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty nói riêng và Tổng công ty nói chung; 

Chi bộ Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Miền Nam hiện nay tiền thân là Chi bộ Xí nghiệp Xây Lắp Luyện kim trực thuộc Công ty Thép Miền Nam được thành lập từ năm 1977; đơn vị được cổ phần hoá từ tháng 7/2004 trong đó vốn  của Tổng công ty chiếm 20%; Tháng 06/2020 Tổng công ty Thép Việt Nam đã thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp của Nhà Nước tại đơn vị chuyển giao sang chủ sở hữu mới là Ông Trịnh Thanh Phong.

Cùng với sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp, Chi bộ Công ty cũng được hình thành và phát triển; giai đoạn 1977 – 2007, chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty Thép Miền Nam, sau đó tháng 9 năm 2007 khi Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam được thành lập Chi bộ Công ty CP Đầu Tư & Xây dựng Miền Nam chuyển về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam.

Chi bộ trải qua nhiều mô hình tổ chức: chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước sở hữu dưới 50% vốn điều lệ và chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Trong giai đoạn trước cổ phần hóa, Chi bộ Công ty đã cơ bản thể hiện được vai trò lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 

Khi doanh nghiệp cổ phần hoá, Chi bộ đã thông qua cán bộ, đảng viên được ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty và cán bộ, đảng viên trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của công ty để nắm tình hình, chủ động tham gia với Hội đồng  quản trị, Ban Giám đốc trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được giữ vững, nội bộ ổn định, đoàn kết. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy chi bộ đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGĐ để đề ra các giải pháp phù hợp với thực tế của công ty. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty tuy chưa đạt chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế nhưng đã đạt được các chỉ tiêu về doanh thu (đạt 109,76% kế hoạch), chỉ tiêu thu nhập bình quân của CBCNV (đạt 129,11% kế hoạch); đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống vật chất tinh thần của người lao động, nội bộ ổn định, đoàn kết.

Đồng thời, đồng chí mong muốn cùng với sự giúp đỡ của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Quận uỷ Tân Bình, Đảng uỷ Phường 10 và Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam, Chi bộ Công ty sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa, tăng cường đoàn kết để sớm ổn định, phát triển trong môi trường mới, đóng góp ngày càng nhiều cho Công ty và địa phương; thực hiện thành công Mục tiêu tổng quát Đại hội Chi bộ Công ty đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phối hợp thực hiện tốt công tác quản trị công ty, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD hàng năm đề ra, bảo đảm lợi ích của công ty, cổ đông và người lao động. 

A PHUC PHAT BIEU Đồng chí Nguyễn Đình Phúc- Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu

Trên cương vị là đơn vị tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Hoàng Long- Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tân Bình đã đã bày tỏ niềm vui mừng được tiếp nhận Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam, đồng chí nhấn mạnh Quận uỷ Tân Bình sẽ tạo mọi điều kiện để Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam tiếp tục củng cố, phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương và cấp trên giao phó.

DC LONG PBT QU TAN BINH Đồng chí Nguyễn Hoàng Long- Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tân Bình phát biểu

Ông Trịnh Thanh Phong- Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam đã gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Quận uỷ Tân Bình, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và nhấn mạnh trong thời gian tới vẫn tiếp tục tạo mọi điều kiện để tổ chức Đảng, Công đoàn trong Công ty hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Bí thư Chi bộ Công ty nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công mục tiêu tổng quát Đại hội Chi bộ Công ty đã đề ra trọng nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ô PHONG PB  Ông Trịnh Thanh Phong- Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Miền Nam phát biểu

Cũng tại Lễ bàn giao, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tiến – Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Tân Bình và đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Pháp chế Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP đã tiến hành ký biên bản bàn giao Sổ danh sách đảng viên và Hồ sơ đảng viên theo quy định

KY BB BG Ký biên bản bàn giao

Trần Thị Hoa