Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử

Sáng ngày 05/7/2024, Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

08/07/2024 10:16

Căn cứ Kế hoạch số 114-KH/ĐUK, ngày 05/01/2024 của Đảng ủy Khối DNTW về triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối DNTW và Kế hoạch số 46-KH/ĐUT, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. 

Sáng ngày 05/7/2024, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" theo hình thức trực tuyến cho 245 đồng chí là Bí thư các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; cán bộ làm công tác Đảng vụ, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị; Lãnh đạo, chuyên viên các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, Ban Công nghệ Thông tin Tổng công ty. 

IMG_9783 Đồng chí Phạm Công Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Việc triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Tổng công ty cũng là một trong những nội dung quan trọng nhằm từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐUT, ngày 05/7/2021 của Đảng ủy Tổng công ty về “Thực hiện chuyển đổi số tại Tổng công ty và đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Công Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung theo dõi nội dung tập huấn, hướng dẫn. Trong quá trình tập huấn nếu có vướng mắc, khó khăn cần trao đổi thảo luận làm rõ ngay tại Hội nghị. Sau Hội nghị tập huấn, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc cần tiếp tục nghiêm túc quán triệt trong đảng bộ, chi bộ về ý nghĩa, vai trò và trách nhiệm của đảng viên trong việc khai thác và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; chỉ đạo thực hiện việc phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ và đảng viên trong việc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được cán bộ Công ty Dịch vụ MobiFone Khu Vực 1 - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone trực tiếp hướng dẫn vận hành, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Tổng công ty. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn quản trị phần mềm theo phân cấp và hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trên điện thoại thông minh và sử dụng trên trình duyệt web với các chức năng như: cập nhật các tin tức, sự kiện; quản lý văn bản, văn kiện, tài liệu Đảng; quản lý giao việc cho đảng viên; sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, lấy ý kiến; ghi chú các thông tin sổ tay đảng viên; tổ chức các cuộc thi học tập nghị quyết, văn kiện của Đảng, theo dõi lịch sinh hoạt định kỳ…

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

Điểm-cầu-TSC
Đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Trụ sở chính Tổng công ty

Điểm cầu VPDD Đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Văn phòng đại diện Tổng công ty tại Tp. Hồ Chí Minh

Điểm cầu đơn vị Đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu đơn vị

Thanh Nga - Ban Tổ chức Đảng uỷ VNSTEEL