HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CƠ CẤU, SẮP XẾP LẠI CHI BỘ PHÒNG, BAN CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Ngày 01/4/2022, tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định cơ cấu, sắp xếp lại Chi bộ trực thuộc. 

01/04/2022 14:53

Hôm nay, ngày 01/4/2022, tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định cơ cấu, sắp xếp lại Chi bộ trực thuộc. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. 

Toan canh hoi ngiHội nghị Công bố Quyết định cơ cấu, sắp xếp lại Chi bộ phòng, ban Cơ quan Tổng công ty

Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Xuân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty đã công bố các quyết định thành lập 05 chi bộ, gồm: Chi bộ Đảng- Công đoàn; Chi bộ Hội đồng quản trị - Kiểm soát; Chi bộ Tài chính kế toán; Chi bộ Văn Phòng và Chi bộ Kế hoạch- Truyền thông – Công nghệ trên cơ sở cơ cấu, sắp xếp lại các Chi bộ Đảng – Đoàn- Hội đồng quản trị, Chi bộ Kiểm soát – Tài chính – Kế hoạch, Chi bộ Văn phòng – Truyền thông. Giữ nguyên Chi bộ Tổ chức-Kiểm tra; Chi bộ Kỹ thuật – Đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại có 07 Chi bộ phòng ban Cơ quan Tổng công ty trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

D.c Bi thu phat bieu chi dao Đồng chí Nguyễn Đình Phúc- Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Cấp ủy các chi bộ trực thuộc

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Cấp ủy các chi bộ trực thuộc, đồng chí  Nguyễn Đình Phúc – Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã nêu rõ sự cần thiết phải cơ cấu, sắp xếp lại các chi bộ. Đồng thời yêu cầu các Chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, đồng lòng quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty giao phó, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo của Tổng công ty, trong đó yêu cầu các Chi bộ tập trunng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

  1. Cấp ủy các chi bộ bám sát nội dung Nghị quyết của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về nhiệm vụ công tác năm; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, chuyên viên nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giữ được việc làm ổn định.
  2. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn thể cán bộ, đảng viên, chuyên viên của các Ban, nhất là trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

3. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

5. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, những điều đảng viên không được làm; kịp thời có những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.