Hành trình "Cõng máy lên non" của Chi bộ Kế hoạch - Truyền thông - Công nghệ

Ngày 25/2/2023, Chi bộ Kế hoạch - Truyền thông - Công nghệ đã thực hiện chuyến đi xây dựng phòng giảng dạy máy tính cho trẻ em vùng cao tại xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

09/03/2023 14:07

TA-BU-2023_v0.1_1
TA-BU-2023_v0.1_2
Infographic: Chi bộ Kế Hoạch - Truyền thông - Công nghệ