Đảng ủy VNSTEEL tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và ký Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Sáng ngày 28/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và ký quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Trụ sở chính và Văn phòng đại diện Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

30/12/2022 10:38

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc SCIC, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên UBKT Đảng uỷ; Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ cơ sở; Các đồng chí Bí thư các Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty trình bày tóm tắt báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. IMG_9518-sep Lai_1

 Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

 * Về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2022, báo cáo chỉ rõ: 

Năm 2022, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Hầu hết các đơn vị trong lĩnh vực sản xuất chính đều có kết quả SXKD thua lỗ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của Tổng công ty. Bên cạnh những khó khăn về mặt thị trường, Tổng công ty còn phải tập trung rất nhiều nguồn lực để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án Tisco-2 và Dự án của VTM. 

Nhận định được những khó khăn trên, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết về “nhiệm vụ công tác năm 2022” và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm duy trì hoạt động SXKD ổn định; tăng cường phân tích, đánh giá, dự báo thị trường, tiết giảm tối đa chi phí, hạ giá thành sản phẩm, thận trọng trong công tác chuẩn bị nguyên vật liệu cho sản xuất, cân đối hàng tồn kho hợp lý... Chính vì vậy, Công ty mẹ - Tổng công ty vẫn duy trì được hiệu quả sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước đạt 297 tỷ đồng, bằng 148,5% kế hoạch năm và tăng 85,5% so với năm 2021; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty ngày càng đi vào nền nếp hơn, hiệu quả hơn, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm đúng mức, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm. 

Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chương trình đề ra và có hiệu quả, đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. 

IMG_9478-Chị Hiền đọc báo cáo tổng kết

Đ/c Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế như: hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết gặp nhiều khó khăn, hiệu quả giảm sút, không đạt kế hoạch đề ra, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án giai đoạn 2 - Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung chưa được giải quyết do vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng công ty và đơn vị; Việc quyết toán cổ phần hóa công ty mẹ-Tổng công ty chưa hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; Vẫn còn một số hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng Đảng theo Thông báo kết luận số 83-TB/ĐUK, ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam như: Chậm tổ chức hội nghị kiểm điểm “tự soi, tự sửa“ theo tinh thần kết luận số 21; Quy chế làm việc của ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty với HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty còn một số nội dung chưa bám sát quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chưc bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 04 ý kiến phát biểu của đại diện của các tổ chức Đảng trực thuộc tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2022, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023. IMG_9485-sếp Tuấn phát biểu_1

 Đồng chí Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc SCIC, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc SCIC, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá cao sự sát sao, ban hành kịp thời Nghị quyết, văn bản mang tính thời sự của Đảng ủy Tổng công ty trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu, công tác cán bộ,…. Đồng  thời đồng chí đưa ra thêm 02 giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 để Đảng ủy Tổng công ty xem xét, bổ sung trong báo cáo như: Thường xuyên rà soát, bổ sung các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác đầu tư, tái cơ cấu, quản lý sử dụng đất, công tác cán bộ hay tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên,… phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty trong năm 2023; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời tập trung thực hiện khắc phục các hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng Đảng theo Thông báo kết luận số 83-TB/ĐUK, ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW; Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo sử dụng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, dám đương đầu với thử thách; đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khen thưởng, động viên cán bộ, người lao động kịp thời.

4 - KY QUY CHE

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Tổng Giám đốc Tổng công ty ký Quy chế mối quan hệ công tác

Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ký quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí đã đánh giá, tổng kết những kết quả chính mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong năm 2022.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, để đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong Tổng công ty cần bám sát 10 nhóm giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các giải pháp trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty để cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong tâm sau: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả; tập trung nguồn lực để tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn 2-Tisco, Dự án Công ty VTM; triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch nhằm nâng cao năng lực sản xuất, khả năng canh tranh của Tổng công ty; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị theo kế hoạch đề ra; hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty năm 2022 và quyết định công nhận chất lượng tổ chức Đảng năm 2022. Đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 27 ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tại Thông báo kết luận 83 ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Chương trình kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty giai đoạn 2023 - 2025./.

                                                                                                                                                          VNSTEEL News