Đảng ủy VNSTEEL tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và tổng kết 15 năm thực hiện NQTW 5 khóa X

Chiều ngày 28/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức hội nghị lần thứ VIII tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Trụ sở chính Tổng công ty, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

29/12/2021 09:09

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng uỷ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên TCT; Các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ cơ sở; Các đồng chí Bí thư các Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty trình bày tóm tắt báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 5- A Phuc

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị

 * Về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2021, báo cáo chỉ rõ: Năm 2021, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, song Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết về “nhiệm vụ công tác năm 2021” cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác quản lý và sử dụng đất của Tổng công ty và các đơn vị”; Nghị quyết về “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư, tái cơ cấu của Tổng công ty” để lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý sử dụng đất hiệu quả, việc thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Nghị quyết về “Thực hiện chuyển đổi số tại Tổng công ty và đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn hệ thống góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị. Đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19 để từ đó có các giải pháp, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tận dụng được cơ hội thị trường. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định, tiếp tục có hiệu quả. Đặc biệt, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 890 tỷ đồng, bằng 223% kế hoạch . Với kết quả đó năm 2021 là năm thứ 8 liên tục Tổng công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, số đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ giảm đi rõ rệt so với những năm gần đây; nội bộ ổn định, đoàn kết thống nhất; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động (thu nhập năm 2021 của người lao động tăng 17%), hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; tích cực ủng hộ Chính phủ, địa phương và quan tâm, hỗ trợ cán bộ, người lao động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty ngày càng đi vào nền nếp hơn, hiệu quả hơn, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; đã tập trung kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kết nạp Đảng viên được quan tâm đúng mức, vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng viên đề ra trong năm. 

Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chương trình đề ra và có hiệu quả, đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định như: Còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc của Dự án giai đoạn 2-Tisco và Công ty VTM vẫn chưa được giải quyết; việc phê duyệt quyết toán cổ phần hóa của Tổng công ty chưa hoàn thành; còn để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động chết người; vẫn còn tình trạng đơn thư phản ánh liên quan đến đại diện vốn của Tổng công ty và lãnh đạo tại một số đơn vị; vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình phải thi hành kỷ luật; vẫn còn tổ chức Đảng chưa xây dựng được Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành; chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ ở một số đơn vị còn hạn chế...

 3 Dc Hien

 Đ/c Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT trình bày 02 báo cáo tại hội nghị

 * Về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, báo cáo chỉ rõ: Trong những năm qua, Đảng ủy Tổng công ty đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện đổi mới ngay từ việc đề ra quy chế, quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình công tác với chủ trương, giải pháp cụ thể, linh hoạt, đồng bộ; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý thống nhất từ Tổng công ty đến đơn vị. Vì vậy, hoạt động của Tổng công ty trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng: Tổng công ty là Tổng công ty 91 đầu tiên hoàn thành cổ phần hóa; sản xuất kinh doanh ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, nội bộ đoàn kết, thống nhất, tạo niềm tin với cán bộ, đảng viên và người lao động về sự phát triển của Tổng công ty. Vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng được thể hiện rõ nét hơn thông qua việc xác định thời điểm cần thiết để ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng uỷ Tổng công ty khi ban hành đều kịp thời, sát với tình hình thực tiễn nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty trong những năm qua, điển hình là: Nghị quyết số 463-NQ/ĐUT ngày 20/10/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ Tổng công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa các đơn vị trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông phân phối”; Kết luận số 36-KL/ĐUT ngày 08/4/2016 về “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thép dẹt”; Chỉ thị số 1990-CT/ĐUT ngày 31/7/2014 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng”; Nghị quyết 04-NQ/ĐUT ngày 28/6/2021 về  “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư, tái cơ cấu”; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUT ngày 20/6/2017 về “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ”; Chỉ thị số 01-CT/ĐUT, ngày 13/11/2020 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát”; Chỉ thị số 05-CT/ĐUT ngày 26/11/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác nắm bắt, định hướng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty; Nghị quyết 01-NQ/ĐUT ngày 30/12/2020 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty  trong thực hiện các giải pháp xử lý các tồn tại, yếu kém của Dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung”; Nghị quyết 03-NQ/ĐUT ngày 20/4/2021 “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty đối với công tác quản lý và sử dụng đất của Tổng công ty và các đơn vị”; Nghị quyết 05-NQ/ĐUT ngày 05/7/2021 về  “Thực hiện chuyển đổi số tại Tổng công ty và đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.... Thông qua việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục; tổ chức kiểm tra, giám sát và thông qua việc giới thiệu những cán bộ, đảng viên ưu tú có đủ năng lực phẩm chất giữ các cương vị chủ chốt trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty qua đó, đã phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Chình vì vậy, trong những năm qua mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, song với các giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của tập thể lãnh đạo Tổng công ty và sự cố gắng nỗ lực của cả đội ngũ. Tổng công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và ngày càng đạt hiệu quả cao hơn trong những năm gần đây; đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được giữ vững. Nội bộ ổn định, đoàn kết thống nhất, tạo niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và người lao động về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động nhất là tại những đơn vị SXKD còn gặp nhiều khó khăn và những đơn vị thuộc diện tái cơ cấu được quan tâm đúng mức; kịp thời kiện toàn cấp ủy cơ sở khi có biến động, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định đảm bảo yêu cầu; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.

Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp uỷ Tổng công ty, đơn vị và cán bộ làm công tác Đảng đáp ứng được yêu cầu đề ra; thực hiện tốt Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng uỷ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty; Quy chế phối hợp với cấp uỷ địa phương.

 2- Toan canh PB

Quang cảnh hội nghị phía Bắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X còn có những hạn chế, vướng mắc: Đảng bộ Tổng công ty không phải là Đảng bộ toàn Tổng công ty, còn một số đơn vị trong hệ thống Tổng công ty nhưng tổ chức Đảng trực thuộc cấp ủy địa phương, nên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ ở các đơn vị này có lúc, có nơi còn có những bất cập và hạn chế nhất định; Mô hình tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty hiện nay không thống nhất; tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trực thuộc nhiều cấp khác nhau, điều đó gây nhiều khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty; trong khi đó Trung ương cũng chưa có những quy định, tiêu chí rõ ràng để sắp xếp lại các mô hình tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp phù hợp với các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 03 ý kiến phát biểu của đại diện của các tổ chức Đảng trực thuộc tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và đánh giá việc cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Đảng vào hoạt động của tổ chức Công đoàn Tổng công ty, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 và các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong Tổng Công ty trong thời gian tới.

 7 phia nam

 Quang cảnh hội nghị phía Nam

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí đã đánh giá, tổng kết những kết quả chính mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong năm 2021 cũng như 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tại Tổng Công ty. 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong Tổng công ty cần bám sát 11 nhóm giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các giải pháp trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty để cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong tâm sau: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng đảm bảo hiệu quả hơn, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, tăng khả năng cạnh tranh, chú trọng phát triển thị trường cho các dự án mới, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty. Nâng cao chất lượng công tác quản trị, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn 2-Tisco, Dự án Công ty VTM; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch nhằm nâng cao năng lực sản xuất, khả năng canh tranh của Tổng công ty. Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị theo kế hoạch đề ra. Phấn đấu hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

 6- Bieu quyet

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ TCT biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2022

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã nghe thông báo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty năm 2021 và quyết định công nhận chất lượng tổ chức Đảng năm 2021. Đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2022./.

Trần Thị Hoa - VNSTEEL