Đảng ủy VNSTEEL tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 15/7/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty. Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị

17/07/2022 11:10

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc SCIC, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Phạm Công Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty; Các đồng chí uỷ viên UBKT Đảng uỷ; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng Công ty.

 IMG_9870

Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng 6 tháng, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng Công ty trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 IMG_9881

Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

 IMG_9815

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

* Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2022, báo cáo chỉ rõ: 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết về “nhiệm vụ công tác năm 2022” cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, để từ đó có các giải pháp, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị gặp nhiều khó khăn, thách thức, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ. Về đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động vẫn cơ bản được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định như: việc tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn II-Tisco và Dự án của VTM chưa được giải quyết, Đề án Tái cơ cấu Tisco và VTM vẫn chưa được cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; Việc quyết toán cổ phần hóa công ty mẹ-Tổng công ty chưa hoàn thành; …

* Về kết qủa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022, đã cơ bản thực hiện tốt chức năng tham mưu và giúp việc cho cấp uỷ; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ Tổng công ty và cấp ủy cơ sở chưa triển khai thực hiện được nhiều. Hầu hết các đơn vị đều để triển khai thực hiện vào 6 tháng cuối năm 2022. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 02 ý kiến phát biểu của đại diện của các tổ chức Đảng trực thuộc tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.

Hội nghị đã tổ chức khen thưởng, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” theo Quyết định số 705-QĐ/ĐUK ngày 28/4/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho 14 đồng chí đảng viên;

IMG_9862 

Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đảng viên

 IMG_9866

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty và Đồng chí Phạm Công Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đảng viên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng tình với các nội dung báo cáo mà Đảng bộ Tổng Công ty đã trình bày tại Hội nghị. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chủ động bám sát diễn biến của thị trường và tình hình thực tế của đơn vị để có các giải pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt nhằm duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, thường xuyên củng cố, triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Đánh giá cao sự cố gắng, lỗ lực của Đảng bộ Tổng công ty góp phần hoàn thành công việc chung của Đảng bộ Khối.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2022, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025; bảo đảm thu nhập, việc làm cho người lao động. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung triển khai các nghị của Trung ương và Đảng ủy Khối, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; hoàn thành rà soát, xây dựng đề án xây dựng mô hình tổ chức Đảng của Đảng bộ Tổng công ty, thực hiện tốt các nghị quyết, quy chế, quy định và kết luận của Đảng, Nhà nước; Rà soát, bổ sung, cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi các quy chế, quy định của Đảng bộ Tổng công ty; tăng cường Hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã triển khai; Lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức Đảng địa phương;…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị; đồng chí Chúc mừng 14 đồng chí đảng viên đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” năm 2022. Đồng chí đã đánh giá, tổng kết những kết quả chính mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 6 tháng, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, trong đó đồng chí nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, chính trị thế giới, sức tiêu thụ của thị trường yếu, giá sản phẩm đầu ra có xu hướng giảm liên tục, tồn kho tăng cao. Song Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, nhất là xu hướng giảm giá trong quý II để có các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt, hợp lý. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định, có hiệu quả; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tháng công nhân năm 2022, quan tâm hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số vướng mắc, hạn chế, tồn tại như: Những khó khăn vướng mắc của Dự án giai đoạn II-Tisco và Dự án của VTM vẫn chưa được giải quyết, việc quyết toán cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty chưa hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc phân tích những hạn chế nêu trên, từng lĩnh vực, từng vấn đề liên quan đến đơn vị mình để khẩn trương có các giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

* Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, trước tình hình thị trường thép thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức với diễn biến khó lường của kinh tế - chính trị thế giới nói chung và thị trường thép nói riêng, giá xăng, dầu cao trong khi xu hướng giảm giá sản phẩm đầu ra có thể vẫn duy trì và khó dự báo, ... các yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty. Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong Tổng công ty cần bám sát 08 nhóm giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các giải pháp trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty để lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: làm tốt công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ bổ nhiệm; hoàn thành công tác quy hoạch Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định; chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức;…

Cũng trong cùng ngày, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Chấp hành, để thực hiện các bước quy trình quy hoạch cán bộ cấp ủy và UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW về công tác quy hoạch cán bộ, căn cứ Quy định số 02-QĐ/ĐUT ngày 10/5/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Tổng công ty;

VNSTEEL News