Đảng ủy VNSTEEL tham dự hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 26/9/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

27/09/2022 09:55

Tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tham dự có đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

2-TOAN CANH

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Doanh nghiệp nhà nước chủ động ứng phó với tác động của an ninh phi truyền thống trong bối cảnh hiện nay, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”./.

VNSTEEL News