Đảng uỷ Tổng công ty tổ chức Lễ công bố Quyết định kết thúc mô hình Đảng bộ cơ quan và thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty

Sáng ngày 07/9, Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Lễ công bố Quyết định kết thúc mô hình Đảng bộ cơ quan và thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

07/09/2023 13:42

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Lê Song Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Lê Văn Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, nguyên Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty, Lãnh đạo các Ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng công ty, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty.

Căn cứ công văn số 4695-CV/BTCTW, ngày 10/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kết thúc Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW; Công văn số 1569-CV/ĐUK ngày 20/6/2023, của Đảng ủy Khối DNTW về việc kết thúc Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, theo đó yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc kết thúc thực hiện mô hình Đảng bộ cơ sở Cơ quan Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Ngân hàng thương mại... theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW và thực hiện sắp xếp lại đầu mối trực thuộc theo mô hình chung của hệ thống chính trị theo quy định.

Để thực hiện các văn bản nêu trên, ngày 6/9/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam đã ban hành Quyết định số 418-QĐ/ĐUT về việc kết thúc thực hiện mô hình Đảng bộ cơ sở Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; đồng thời ban hành Quyết định thành lập 08 Chi bộ trực thuộc trực tiếp Đảng bộ Tổng công ty, chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Thời điểm hiện tại, tổng số đảng viên của 08 Chi bộ gồm 71 đồng chí.

Thay mặt Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty đã công bố Quyết định số 418-QĐ/ĐUT, ngày 06/9/2023 về việc kết thúc thực hiện mô hình Đảng bộ cơ sở Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và Quyết định thành lập mới 08 Chi bộ trực thuộc trực tiếp Đảng bộ Tổng công ty.

Đc Hiền - Công bố các quyết định

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty công bố các quyết định

Thay mặt Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty, đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Đảng bộ cơ sở Cơ quan Tổng công ty từ khi thành lập đến nay.

Chấm dứt ĐBCQ-Đ.C Lê Song Lai tặng hoa

Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa ghi nhận Đảng bộ cơ sở Cơ quan Tổng công ty 

Với cơ cấu đảng viên các Chi bộ là các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo và chuyên viên các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, lãnh đạo và chuyên viên các Ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty; cùng với cơ cấu cấp ủy là các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công, đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty tin tưởng rằng các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty sẽ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

TT tặng hoa-Ra mắt chi bộ trực thuộc

Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty tặng hoa chúc mừng các chi bộ trực thuộc thành lập mới 

Chị Đức

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa chúc mừng chi bộ trực thuộc thành lập mới 

Để phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi bộ trong mọi mặt hoạt động, đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã đề nghị cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: khẩn trương sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, đảng viên của chi bộ; xây dựng chương trình công tác của chi bộ và chương trình công tác kiểm tra giám sát của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và hằng năm; bám sát nhiệm vụ của chi bộ, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của tổ chức đoàn thể quần chúng đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Tổng công ty.

Đc Bí thư Đảng uỷ VNS phát biểu chỉ đạo

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, nguyên Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty, thay mặt Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty phát biểu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đối với Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng các Chi bộ phòng ban cơ quan Tổng công ty sau khi về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty. 

DC Le Van Thanh

Đồng chí Lê Văn Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, nguyên Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty, thay mặt Đảng uỷ Cơ quan Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ 

Chi bộ ĐTKT phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phạm Thanh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Trưởng ban Kỹ thuật Đầu tư, Bí thư Chi bộ Kỹ thuật Đầu tư phát biểu tại buổi lễ

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện các chi bộ trực thuộc thành lập mới, đồng chí Phạm Thanh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Trưởng ban Kỹ thuật Đầu tư, Bí thư Chi bộ Kỹ thuật Đầu tư, thay mặt các đồng chí vừa được Đảng ủy Tổng công ty tín nhiệm chỉ định tham gia cấp ủy, chỉ định giữ chức Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2025 lên phát biểu nhận nhiệm vụ./.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ VNSTEEL