Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 29/6, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty để kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nửa nhiệm kỳ và thảo luận, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.

29/06/2023 13:45

Đến dự hội nghị, về phía đại biểu Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương có, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Vũ Đức Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Phạm Minh Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối DNTW; đồng chí Hoàng Thị Ánh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối DNTW; đồng chí Trần Văn Hoà, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối DNTW.

Về phía đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL), có đồng chí Lê Song Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Tổng công ty; các đồng chí Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty, Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; Lãnh đạo các Ban Nghiệp vụ, Kiểm toán nội bộ, Văn phòng, Văn phòng đại diện, Thư ký Tổng công ty, Trợ lý Hội đồng quản trị Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Người đại diện vốn của Tổng công ty giữ các chức danh Chủ tịch HĐQT/HĐTV và Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tại các đơn vị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty.

C HIền 2

Hội nghị được nghe đồng chí Tiêu Thị Minh Đức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tổng công ty trình bày báo cáo sơ kết công tác Kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2023.

C Đức 3

Để minh họa và làm rõ hơn những kết quả đạt của Đảng bộ Tổng công ty trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng những kết quả đạt được từ cơ sở, hội nghị đã được nghe 03 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc gồm: Đảng bộ Công ty cổ phần Kim Khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL, Đảng bộ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Tấm Lá Phú Mỹ - VNSTEEL. Đồng thời các đại biểu đã đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Sếp Đa phát biểu

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã nhấn mạnh: Đảng ủy Tổng công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế, của thị trường thép, Tổng công ty còn phải đối mặt với những khó khăn ngay trong nội tại của Tổng công ty đó là: Năng lực sản xuất của Tổng công ty không được tăng cường, ngày càng giảm sút; khả năng cạnh tranh thấp; còn nhiều đơn vị có quy mô nhỏ, thiêt bị công nghệ lạc hậu; mô hình quản trị của Tổng công ty vẫn chưa có nhiều thay đổi (mặc dù Tổng công ty đã chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ năm 2011); những khó khăn vướng mắc của Dự án Tisco 2 và Dự án VTM chưa được tháo gỡ. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, đồng chí đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: Tổng công ty cần phải khẩn trương điều chỉnh chiến lược phát triển để lấy lại vị thế của Tổng công ty; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động tại một số đơn vị nòng cốt như: Tisco, Thép Miền Nam, VKS, Tôn Phương Nam; tập trung nguồn lực đầu tư một số dự án mới để nâng cao năng lực sản xuất của Tổng công ty; đổi mới tư duy, phương pháp quản trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện có hiệu quả việc điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ để đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ của Tổng công ty; Tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc của dự án Tisoco 2 và dự án VTM; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

a Đa

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức trao Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho 01 đồng chí đạt danh hiệu đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018 - 2022): đồng chí Đào Thị Thu Hường thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL.

Khen thưởng

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen cho đồng chí Đào Thị Thu Hường thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL được nhận Bằng khen đạt danh hiệu đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018 - 2022) của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương 

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí đã ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Tổng công ty. Mặc dù Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Song, Đảng ủy Tổng công ty đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo tiến độ của 6/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, có 03 chỉ tiêu đã hoàn thành trên 100% so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện bài bản, nền nếp có hiệu quả được Đảng ủy Khối DNTW đáng giá cáo. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại, còn một số chỉ tiêu chưa đạt theo tiến độ kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận hợp nhất mới chỉ đạt 9.8% so với Nghị quyết Đại hội đề ra, những khó khăn vương mắc của 02 dự án chưa được giải quyết. Trên cơ sở đó, đồng chí đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Sếp Phong2 Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhấn mạnh: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của cả đội ngũ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục được duy trì ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh của Tổng công ty về cơ bản hoàn thành kế hoạch theo tiến độ (trong đó có 03 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, đạt trên 100% so với chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ: Tổng doanh thu hợp nhất trước thuế ước đạt 93.962 tỷ đồng, bằng 106,78%; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 711 tỷ đồng, bằng 129,27%; Nộp ngân sách khối Công ty mẹ con đạt 2.396 tỷ đồng, bằng 123,51%); đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Nội bộ ổn đinh, đoàn kết, thống nhất.

Sep Lai 2

Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu kết luận Hội nghị

Vai trò của Đảng bộ Tổng công ty trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ngày càng được thể hiện rõ nét trên tất cả các mặt công tác: sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triên; tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát,... đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, 3 năm liên tục Đảng bộ Tổng công ty được Đảng ủy Khối DNTW xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tồn tại:  Một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh (Sản lượng phôi thép toàn hệ thống, lợi nhuận hợp nhất trước thuế, thu nhập bình quân của người lao động chưa đạt tiến độ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra); việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án Tisco-2 và Dự án VTM đã được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết, cần phải có cơ chế đặc thù của cấp có thẩm quyền; việc thoái vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị còn chậm tiến độ, chưa đạt kế hoạch; công tác quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty vẫn chưa được Bộ Công Thương phê duyệt.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Song Lai đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục bám sát các nhóm giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và tình hình thực tế của Tổng công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với tình hình thực tiễn; trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 02 dự án Tisco-2 và Dự án VTM. Đồng thời tiếp tục cần bám sát 08 nhóm giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các giải pháp trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty để lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng và cả năm 2023.

Một số hình ảnh Hội nghị

Đại biểu ĐUK2

Sep Lai, sep Đa

A Toản 2

A Trọng 2

Sếp Đa 2

Phạm Thị Hải - Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TCT