Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2023

Sáng ngày 03/10/2023, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023. Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

04/10/2023 16:51

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

C Hien

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty trình bày Báo cáo

Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty trình bày Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty và đồng chí Tiêu Thị Minh Đức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác Kiểm tra giám sát 9 tháng năm 2023.

 Các đại biểu đã nghe 02 ý kiến phát biểu của đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc để làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2023, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch từ nay đến hết năm 2023.

 IMG_3495

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã phân tích và làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn mà Tổng công ty và các đơn vị phải đối mặt trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị các đơn vị cần tập trung vào triển khai thực hiện tốt một số giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới như: Các đơn vị cần có quyết tâm thực hiện các giải pháp cụ thể để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; cần bám sát thị trường để có phương án sản xuất, kế hoạch tiêu thụ linh hoạt nhằm giữ vững thị phần; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mối liên kết giữa các đơn vị trong hệ thống theo tinh thần Nghị quyết số 463-NQ/ĐUT ngày 20/11/2011 của Đảng ủy Tổng công ty; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong Tổng công ty  cần tăng cường công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị, chủ động định hướng bằng những phương thức thiết thực, hiệu quả và phù hợp để người lao động thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của Tổng công ty và đơn vị, từ đó yên tâm công tác, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đối với sự phát triển của Tổng công ty, đơn vị, trách nhiệm với cổ đông và người lao động; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng thực chất, có những giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tiễn của Tổng công ty, đơn vị, trên nguyên tắc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhấn mạnh: 9 tháng năm 2023, trên cơ sở dự báo, đánh giá được những khó khăn đối với Tổng công ty, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết về “nhiệm vụ công tác năm 2023” và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra. 

 IMG_3500

Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu kết luận Hội nghị

Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến, tình hình thị trường để từ đó đề ra các giải pháp chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp, thận trọng; tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành, quản trị tốt hàng tồn kho, duy trì và đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động. Mặc dù tình hình SXKD của Tổng công ty và các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, song đội ngũ cán bộ, đảng viên người lao động vẫn luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quán trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, từ đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nề nếp, có hiệu quả, bám sát tình hình thực tiễn của Đảng bộ; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đã đề ra. 

 dai bieu du HN

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong 9 tháng, hầu hết các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty đều không đạt kế hoạch theo tiến độ đề ra và giảm sâu so với cùng kỳ; những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án Tisco-2 và Công ty VTM vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; phương án quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty vẫn chưa được Bộ Công Thương phê duyệt... 

Phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023 vẫn tiếp tục còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong Tổng công ty cần bám sát 08 nhóm giải pháp như đã nêu tại Báo cáo sơ kết 9 tháng năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng giám đốc Tổng công ty để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các giải pháp trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Phấn đấu thực hiện tối đa các chỉ tiêu SXKD của Tổng công ty và các đơn vị theo kế hoạch đã đề ra; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; tiếp tục tập trung nguồn lực để tháo gỡ khó khăn cho Dự án Tisco-2 và Công ty VTM; tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty; ban hành và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025; hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty; xử lý các kết luận thanh tra...

Trần Thị Hoa - Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT