Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

Ngày 12/8/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII cho gần 780 cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 6 điểm cầu tại khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực Biên Hòa, và Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long, Công ty CP Thép Thủ Đức. Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

15/08/2022 11:52

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Trưởng, Phó Ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng công ty và toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty

 3. A Lai

Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh: Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết cần phải được tiến hành nghiêm túc, tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết ban hành sau Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đồng chí đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nghiêm túc trong việc tham gia học tập. Cần tập trung cao độ nghe Báo cáo viên truyền đạt để nắm bắt được những nội dung cơ bản, những điểm cốt lõi nhất của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương. 

 1. A Ha

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Báo cáo viên Trung ương truyền đạt Nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Báo cáo viên Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết ban hành sau Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Khóa XIII của Đảng, trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

4. C Hien

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đề nghị cấp ủy các cấp cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hình thức. Đồng thời chỉ đạo chính quyền và tổ chức chính trị xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Khóa XIII của cấp mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt đều phải viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết  được ban hành sau Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đối với cán bộ, đảng viên chưa có điều kiện tham gia các hội nghị học tập, quán triệt do Đảng ủy Tổng công ty tổ chức, các tổ chức Đảng trực thuộc có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức phù hợp và báo cáo kết quả về Đảng ủy Tổng công ty theo yêu cầu./.

 5. Toan canh

 Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu

VNSTEEL

Bình luận