Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: Công bố quyết định và ra mắt các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy

Ngày 05/4/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Hội nghị công bố quyết định và ra mắt các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và sơ kết công tác Quý 1, triển khai nhiệm vụ Quý 2 năm 2023 tại Hội trường tầng 8, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phòng họp P3C - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

07/04/2023 09:19

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Tổng công ty có đồng chí Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc SCIC, Chủ tịch HĐQT TCT, các đồng chí Thường trực Đảng ủy TCT, các đ/c Uỷ viên Ban thường vụ, uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí uỷ viên UBKT Đảng uỷ TCT; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên TCT; Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách chung Văn phòng, Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng các Ban chuyên môn TCT; Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy TCT; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở, các đồng chí Bí thư Chi bộ cơ sở.

IMG_0277- Ảnh ra mắt cơ quan tham mưu ĐUT

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng tại điểm cầu Hà Nội

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thoan - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty công bố các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy Tổng công ty về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty. Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ Tổng công ty ra mắt và nhận nhiệm vụ. Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức -  Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng Công ty đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc phát biểu nhận nhiệm vụ và cảm ơn.

chị Hiền tặng hoa c Đức

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT  tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh

D.c Đức nhận nhiệm vụ

Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Phó thủ trưởng cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng Công ty phát biểu nhận nhiệm vụ 

Tại Hội nghị sơ kết quý I năm 2023, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023 của Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng Công ty trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023 và đồng chí Phạm Thị Hải – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường đã ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện Quy định 60-QĐ/TW, Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương rất nghiêm túc, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, với việc triển khai và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo kiêm nhiệm và lãnh đạo chuyên trách cũng như cán bộ chuyên trách các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng uỷ Tổng công ty, nhằm giúp cho Đảng uỷ Tổng công ty thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và lãnh đạo trực tiếp mọi hoạt động của Tổng công ty.

IMG_0306- Ảnh Phó Bí thư Trường phát biểu

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng uỷ Tổng công ty tiếp tục kiện toàn cán bộ, rà soát Đề án nhân sự cấp uỷ; xây dựng, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, các quy chế, quy định về công tác cán bộ và quy định khác của đảng ủy; lãnh đạo, chỉ đạo HĐQT, lãnh đạo doanh nghiệp rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Đồng thời đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc bám sát chức năng, nhiệm vụ để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; rà soát, cập nhật các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương đặc biệt là các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, ứng cử, bổ nhiệm để thực hiện đúng thẩm quyền.

img_0255 Toàn cảnh hội nghị khu vực phía Bắc

 Đồng chí mong rằng, tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2023; lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

A TuanĐồng chí Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc SCIC, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc SCIC, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quý I năm 2023. Đồng chí đề nghị trong quý II/2023, các đơn vị triển khai tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo kế hoạch đề ra; tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế của dự án TISCO 2 và VTM báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết; rà soát và ban hành các quy chế quy định quản trị nội bộ của Tổng công ty và đơn vị; Có cơ chế giám sát từ xa đối với hoạt động SXKD của đơn vị, đồng thời có cơ chế tạo sự chủ động cho đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị để tăng tính hiệu lực, hiệu quả; Triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được phê duyệt; đẩy nhanh quá trình quyết toán cổ phần hóa của Tổng công ty; có chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty và đơn vị trong thời gian tới.

 IMG_0293

Đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Song Lai - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đánh giá cao những kết quả chính mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong quý I năm 2023 và trong thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư

* Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết về “nhiệm vụ công tác năm 2023” và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp điều hành cụ thể, quyết liệt, chủ động điều tiết sản lượng sản xuất và tiêu thụ trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường, thận trọng trong công tác chuẩn bị nguyên vật liệu cho sản xuất. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và nhiều đơn vị đã có những dấu hiệu tích cực, được cải thiện so với quý IV/2022. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt trên 17% kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 50 tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch năm; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân toàn hệ thống ước đạt 16,01 triệu đồng/người/tháng, bằng 95,29% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế là: Do diễn biến phức tạp của tình hình thị trường, hoạt động xuất khẩu kém khả quan, cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất nên mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và nhiều đơn vị đã được cải thiện, có hiệu quả nhưng vẫn còn thấp so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị lớn trong hệ thống Tổng công ty vẫn rất khó khăn, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty.

tcToàn cảnh hội nghị phía Nam

 * Về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư: Đảng ủy Tổng công ty đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị được nâng lên.  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Ở một số đơn vị việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đôi khi còn hình thức, chưa hiệu quả đạt; việc nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động ở một số đơn vị tại một số thời điểm chưa tốt nên vẫn còn tình trạng đơn thư, kiến nghị.

* Về nhiệm vụ quý II năm 2023 và các giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền trong Tổng công ty cần bám sát 09 nhóm giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các giải pháp trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả; tập trung nguồn lực để tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn 2-Tisco, Dự án Công ty VTM; triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị; hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư: Đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng công ty cần bám sát những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Báo cáo để tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW; Chỉ thị số 05-CT/TW, đặc biệt là chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2023 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị; Tiếp tục đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao.

Cũng tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức tri ân và chia tay đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty.

A SonĐồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tặng hoa đồng chí Nguyễn Xuân Sơn

Trần Thị Hoa