Đảng ủy Thép Miền Nam tổ chức hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021

Chiều ngày 17/12, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” bằng hình thức Zoom Meeting.

17/12/2021 15:48

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc Công ty; các đồng chí Trưởng, phó phòng, Quản đốc, Phó Quản đốc phân xưởng; các đồng chí trong BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN Công ty và toàn thể đảng viên của Đảng bộ. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Bình Minh - Thạc sỹ, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truyền tải những nội dung cơ bản của chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

2. Anh toan canh HN Quang cảnh hội nghị

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh tinh thần ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần nội dung chuyên đề trong từng hành động, việc làm và gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phải ra sức học tập, nỗ lực làm theo tinh thần mà nội dung chuyên đề học tập năm 2021 đề ra để phát huy hiệu quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc./.

Trần Thị Hoa - VNSTEEL