Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chiều ngày 28/11/2023, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho đồng chí Hà Văn Dũng, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Khối Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL.

30/11/2023 08:49

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Đảng ủy cấp trên, đồng chí Hoàng Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL (Công ty) đã trân trọng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Văn Dũng, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Khối Văn phòng.

3 Mô tả ảnh/video Đồng chí Hoàng Trọng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Hoàng Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã chúc mừng đồng chí Hà Văn Dũng được trao tặng Huy hiệu Đảng 30 năm; ghi nhận quá trình phấn đấu, sự cống hiến, đóng góp của đảng viên. Khẳng định, đây là vinh dự của cá nhân đồng chí, đồng thời, cũng là niềm tự hào của toàn thể Đảng bộ, Chi bộ mà đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đang công tác. Mong muốn thời gian tới các đồng chí tiếp tục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong lối sống, có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm của mình, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, chi bộ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập  và noi theo.

4 Đồng chí Hoàng Trọng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty và đồng chí Nguyễn Tấn Hoành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trao tặng Huy hiệu đảng cho đảng viên

Phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Hoàng Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã chúc mừng đồng chí Hà Văn Dũng được trao tặng Huy hiệu Đảng 30 năm; ghi nhận quá trình phấn đấu, sự cống hiến, đóng góp của đảng viên. Khẳng định, đây là vinh dự của cá nhân đồng chí, đồng thời, cũng là niềm tự hào của toàn thể Đảng bộ, Chi bộ mà đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đang công tác. Mong muốn thời gian tới các đồng chí tiếp tục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong lối sống, có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm của mình, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, chi bộ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập  và noi theo.

6 Các đại biểu tham dự buổi lễ

Trần Hữu Mộng Thơ (PFS)